Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 

 

504_4272_12.jpg 

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Imhotep, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya, Mihály arkangyal védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                                            

Békekötés.

Élve jogommal, a szabad akarattal, szabad akaratomból a békét, az elfogadást választottam. A harcot, manipulációt, bármilyen, végletekben való,  jó vagy rossz szándékú, kizáró, szélsőséges elképzelést, bármivel való visszaélést,  mind mentál, mind asztrál, mind fizikai síkon befejeztem. A fontossági sorrendemben az egészségem az első. Minden Élő, Létező, bármilyen létformában élő számára, nyitott a lehetőség, a jó vagy rossz szándékból, bármiért folytatott harc, manipulálás, befolyásolás, általánosítás, összemosás, túlzott kontrol, a végletekig való kitartás, bármi, bárki mellett,  visszaélések, szélsőségek befejezésére. Minden Létezőnek lehetősége van, a félreértések tisztázására, belátásra, a tanulságok levonására, a hibák kijavítására, a belső béke elérésére, az elfogadás, tiszta szándék, az energiák magasabb minőségeire való csatlakozásra, hitrendszer váltásra. A váltás, a döntéssel elkezdődik. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan szándékú, jó vagy rossz szándékú, manipuláló, befolyásoló, ártó energiákat, tisztátalan, ártó lényeket, melyek  az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély vagy túlzott voltának, vagy hiányának következtében, a Föld energiarendszerébe kerültek, a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat. Ez a békekötés számomra életbe lépett. Minden Élő, Létezőnek, nemcsak az embernek, saját döntése, lehetősége, felelősége, hogy jó vagy rossz szándékból, folytat-e harcot, játszmát, manipulációt, az alacsony megértési és rezgésszintet választja, vagy, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás energia hitrendszerét, a tiszta szándék,  béke, és az elfogadás energia magasabb minőségeit, a testi, lelki, mentális egészséget, együttműködést, békét önmagával, a Földel, az emberekkel, az állat, növény és ásványvilággal választja. Az átálláshoz, a hitrendszer váltáshoz, dönteni szükséges. A döntésig, és a belső békéig, bármilyen létformában Élő Létező, mikor és milyen tapasztalatokkal jut el, az egyéni. Lehetséges, hogy itt és most, az is lehetséges, hogy sok év múlva, ebben a témában sincs határidő. Van kitől segítséget kérni. Lehet és szükséges is segítséget kérni, nyújtani, elfogadni azt, egymástól, az ÉgiFöldi Segítőktől, a Felettes Éntől és a Földtől is”.  Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                          Gaál Sarolta.

BÉKESZERZŐDÉS

2009. 09. 14.

A mai napon a magam és minden harcoló lélek nevében, akik bármilyen fizikai testben tartózkodnak, vagy a szellemvilágban élnek, itt és most, a saját szabad akaratomból, békét kötöttem a Teremtővel. Feltételek nélkül a saját szabad akaratomból letettem a fegyvert és a békét választottam. A harcnak ettől a pillanattól kezdve számomra vége. Minden harcoló lelket megkérek arra, hogy szabad akaratából cselekedjen, és ha úgy dönt, tegye le a fegyvert, és térjen haza az otthonába. Minden lélek számára nyitott a lehetőség, hogy elfogadja, vagy elutasítja az általam aláírt békeszerződést.     Ezt akkor is figyelembe veheti, ha a békeszerződést a későbbiekben akarja elfogadni a saját szabad akaratából, mindenfajta kényszerítő erő nélkül. Aki nekem annak idején hűséget esküdött, hogy bármilyen körülmények között kitart a harc mellett, annak ezt az esküjét visszaadom, és semmisnek nyilvánítom. Nem tartozik sem nekem, sem másnak. Nem kötelező betartania ezt az esküt, bármikor meggondolhatja magát retorzió nélkül. Részemről ettől a perctől kezdve a nem ártás ősi törvényét betartom, és egyetlen más Lénynek sem ártok többé akarattal. Bocsánatot kérek mindazoktól a lelkektől, melyeknek a különböző harcokban bármilyen módon ártalmára voltam. Végérvényesen a békét választottam és itt és most visszavonok, semmisnek nyilvánítok minden olyan kijelentésemet, ami a harcra vonatkozott. Kérem Jézus segítségét, hogy a különböző harcokban okozott és kapott sebek begyógyulhassanak. Ettől a perctől kezdve ez a békeszerződés számomra életbe lépett. Tiszteletben tartom minden Lénynek az élethez való jogát, bármely utat is választja, a békét vagy a harcot.  Egyszer számukra is el fog jönni az a pillanat, amikor számot kell adni tetteikről, de ez nem jár büntetéssel. Mindenki arra a helyre fog kerülni, ami legjobban megfelel a rezgésének az adott pillanatban. Ez nem büntetés, hanem a saját rezgésének, fejlettségi fokának megfelelő szférába kerül. Az újjászületési lehetőség mindenki előtt nyitva van, nem szükséges ehhez fizikailag meghalni, elég a régit letenni, az újat választani, másként dönteni, mint azelőtt. Semmilyen kényszer nincsen, mindenkit szeretettel várnak, és azok a sérült lelkek, akik hosszú időn keresztül sehova nem tartozónak érezték magukat, ők is kérhetnek gyógyítást. Bármelyik oldal mellett letehetik a voksukat, de választani nekik is meg kell tanulni. Mindenki számára van kegyelem és irgalom, ha az illető belátja, hogy hibázott, és másképpen akar élni. Ezért most kérem, a mennyei seregek urát, Mihály arkangyalt, hogy mindazokat, akik ezt kérik, vegye védelmébe, és tudom, hogy Mihály arkangyal ezt meg is teszi, de ezt a védelmet nekik kell kérni. Jézushoz is fordulhatnak segítségért, az ő szeretetének ereje elég nagy ahhoz, hogy a pártfogásába veszi mindezeket a lelkeket. Akik bizonytalanok, azoknak elég ezt kérni, Jézus tudja, hogy kinek lehet segíteni. Fordulhatnak a Teremtőhöz is, de a szándéknyilvánítást minden esetben nekik kell megtenni. Ez az egyetlen feltétele a hazatérés útjára való lépésnek, hogy tiszta szándékkal kijelentem, hogy most a békét választom, és ehhez kérem az arkangyalok segítségét, Mihály arkangyal és Jézus oltalmát és szeretetét.  Ez a szeretet meggyógyítja az arra kész lelkeket.     OM, AMEN.

 2009.  09. 14.                      Gaál Sarolta,  Vincze Ágnes.

                                                                                                   

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, visszaélés, elbukás, elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, kölcsönös tisztelet, csekély vagy túlzott mértéke, vagy hiánya révén, a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2016-01-25.                                                                                  

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 43
Tegnapi: 120
Heti: 43
Havi: 2 742
Össz.: 285 459

Látogatottság növelés
Oldal: Békekötés.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: belső csend megteremtése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »