Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 

 

 lotusz1.jpg

 

Áve.

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                                                                                          

Áve, átalakuló Föld, és lakói.

Az utóbbi harminc évben felgyorsultak az események. Sok ember pörgött, sürgött-forgott, így próbálva enyhíteni a belső feszültségeit, így próbálta jobban érezni magát. Ez mára lecsengett, viszont ma is a megoldást és a kivezető utat keressük. A Föld, emelkedő, változó rezgésszáma megközelítette azt a szintet, ami ma már az alacsony rezgésszinten élők egyre hevesebb reakcióit, kapaszkodásait váltja ki. Kapaszkodását hatalomhoz, bár mekkora is legyen ez a hatalom, és ez sem baj, de, és a de itt, azért jelenik meg, mert, tehetik, mivel van szabad akaratuk, de, vajon egyszer is eszükbe jut-e, hogy ennek bizony rájuk nézve következményei lesznek. A Föld emelkedő rezgésszáma mellett a visszahatás már nemcsak valamelyik következő életben tapasztalható, hanem hamarabb, az egyén jelen életében bekövetkezhet. Belátással, a hozzáállás megváltoztatásával orvosolhatóak azok a gondok-bajok, amikre a hatalom és hála hitrendszerén belül, visszaélve a hatalommal kevés az esély azok megoldására, enyhítésére.

Jelenleg a hatalom és hála hitrendszere, a háremszerű működés látszólagos erősödése, előre törése érzékelhető, mivel a vezetők egy része, ragaszkodik a régi működéshez, azon belül is, a hatalommal való élés helyett, egyre erőteljesebben a hatalommal való visszaéléshez. Lépten, nyomon tapasztalható, az embertelen bánásmód, akár a menekült kérdés kapcsán is. A kérdés csupán az, ha egy ország vezetése évek óta hagyja, illetve az intézkedései kapcsán a saját állampolgárainak nagy része egyre rosszabb egészségi, illetve gazdasági helyzetbe kerül, romlik az oktatás színvonala, akkor vajon, más államok polgárinak helyzetét, mennyire viseli a szívén? Néha az, az, érzésem, hogy nem állampolgárként, hanem alattvalóként „kezelnek”, ami egy demokráciában, kicsit, furcsa. Lehet hivatkozni nemzetközi egyezményekre, de azokat az embereket, akiket akaratuk ellenére tartanak vissza, illetve akadályozzák mozgásukat, szállásról, tisztálkodási lehetőségről, ételről, italról, információról, szándékosan nem gondoskodva számukra, hogy „ne legyen kedvük itt maradni”, az vajon, mennyire van összhangban az emberséggel, szeretettel, elfogadással, az Univerzum törvényeivel, szabad akarattal, önrendelkezési joggal, vagy a sokat emlegetett keresztény tanításokkal, stb.?

A hatalom és hála hitrendszerének, a háremszerű működés felbomlásának vagyunk tanúi, esetenként elszenvedői. Ez a folyamat, hogy megy végbe, az, nagymértékben függ attól, milyen döntéseket hozunk egyéni szinteken, illetve készen áll-e valaki a hitrendszer váltásra. A régi mellett, hagyományokra hivatkozva, kampányolni, vagy az elfogadás és a feltételnélküli szeretet hitrendszerét választva van szándékában élni az egyénnek a továbbiakban. Felismeri-e valaki a változtatás szükségszerű voltát, az,nagymértékben befolyásolja az életetovábbi alakulását. Nosztalgikus és szélsőséges érzései is vannak az embereknek, azokat kihasználva, manipulálva ezekkel az érzésekkel az embereket, már a múlt század történései is megmutatták a két világháború kapcsán, hogy ez hova vezethet. A két világháború között, a „boldog békeidőkben”, valamivel több, mint 3 millió magyar hagyta el az országot, és telepedett le, talált új hazára, esetenként igen távoli országokban. Reményeim szerint jelenleg erről szó sincs, amiért a nosztalgiát szóba hoztam, az, mással is kapcsolatos. A visszájaműködés miatt említem meg, mert sokan nosztalgiáznak, hogy milyen jó volt, ekkor, meg akkor, itt, meg itt. Ezoterikus körökben is tapasztalható a nosztalgiázás, „visszasírva” az un. „arany” kort, Lemúriát. Holott Lemúrián, abban az időben sem volt mentes az életünk a szélsőségektől, különböző visszaélésektől, még a kínzásoktól sem. A háremszerű működés, annak minden bajával együtt, erőteljesen jelen volt, ott sem minden hol, és nem mindig, vezérelvként, „az én váram, az én házam, itt az lesz, amit én akarok, ha nem tetszik, menj el”, esetenként élet és halál felett döntve. Ma is lehet ilyen és ehhez hasonló mondatokat hallani, akár kormánykörökből, akár családi, akár munkahelyi környezetben. A kiűzetés a háremből egyet jelentett a szinte biztos pusztulással, mivel nem volt az illetőnek tulajdona, élelme, szállása, hiszen abban az időben, minden az úrnő, később az istennő tulajdona volt. Ez fordult át az atlantiszi időszakban, és lettek a férfiak a háremek urai. Ennek az időszaknak a „feltisztulási” folyamatát éljük éppen, ha úgy jobban tetszik, a lemúriai karma „ledolgozása” zajlik. A visszájaműködés egy bizonyos rezgésszint felett, már nem működik, de jelenleg az emberek nagy részének rezgésszáma jelentősen elmarad a Föld rezgésszámától, ami különböző testi, lelki, idegi és egyéb bajok megjelenéseként érzékelhető. A Föld változó rezgésszámát fontos figyelembe venni, és nem tanácsos, lépten-nyomon emelni az egyén rezgésszámát, hogy mielőbb megvilágosodjon, mert esetleg hamar „kint” találhatja magát valaki a testéből. Lehet és szükséges, lépésről-lépésre haladni, figyelembe venni, hogy ez nem egy lineális változás, fejlődés. Fontos figyelembe venni, a fizikai test, és az idegrendszer tűrőképességét, ezáltal elkerülhetőek a hirtelen „testelhagyások”, „kvantumugrások”, melyek visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak.

A 2012-ben várt világvége nem maradt el, pusztán, másképp történt, mint az sokan várták, vártuk. A régi, hatalom és hála hitrendszerének ideje lejárt, a brutalitás megszűnik a Földön, elértünk az idők végeztéhez, egy kornak vége lett, bár ez így, sok embernek esetleg semmit sem jelent. Ennek az írásnak nem célja ezzel foglalkozni. Az emberek egy része, köztük ismert gyógyítók is, valami katasztrófát, nagy, látványos változást vártak, mint pl. az atlantiszi özönvíz, klímaváltozás, vagy jégkorszak, mint, ahogy Lemúria után volt. A Föld történetében voltak ilyen időszakok, de ez már a múlt. A letűnt idők nyomai, megtalálható az emberek tudattalanjában, és így érthetővé válik, miért valami nagy változásra vártak sokan. Mára már a Föld, és vele a rajta élők, nemcsak az emberek, megemelkedett rezgésszintje elérte azt a szintet, amikor már nem kell katasztrófáktól tartani. A világvége várás, másik véglete is jelen volt, mely szintén csalódásokhoz vezetett, hiszen valami nagyon jó, nagyon szép, hirtelen bekövetkeztét vártuk. A hirtelen váltásra nincs lehetőség, hiszen ezt se a Föld, se a rajta élők, nem „bírtuk” volna ki. A jelen helyzetben fontos a lépésről- lépésre haladás, a magunkra és az egymásra figyelés, hiszen napi szinten változik az erőtér körülöttünk. Időnként, mint most is, erőteljesen érzékelhető a harmadik dimenziós működés felerősödése, ez nem tart sokáig, mivel a visszájaműködés következtében, önmaguk hatalmát bontják le, még ha ez most nem is látszik. Fontos végig gondolni, hogy a régi programot követve szándékozik-e élni valaki, vagy az elfogadás energiára csatlakozva, egy olyan világban szeretne élni, ahol, az EMBER LÉT újra fontos, felismerve, hogy se istenek, se istennők, nem vagyunk, és nem leszünk. Ebben az új korban, melyben már benne élünk, a béke, egymás és nemcsak az emberek, elfogadása, megbecsülése, tisztelete, szeretete újra, értéknek számít. Ezzel helyre áll az értékrend. Az értékválság vége, ez. Míg idáig eljutottunk, elcsúszás volt, rengeteg, de van esély és remény a gyógyulásra, sok kőszív sem reped tovább, megértve az idők szavát, vágyva az enyhülést, a békülést.

Ahol a szívekben béke van, ott hogy lehetne háború, hisz, mint bent, úgy kívül is.

2015-09-09.                                                                                         Gaál Sarolta.

                                                                                     Bach-virágterapeuta, jósnő.

                                                                                                    +36-20-373-2978

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan,  manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma, kapzsiság, szélsőség, félreértés, átkok, szitkok, babona, manipuláció, általánosítás, elfogultság, önteltség, elvakultság, kíméletlenség, erőszak, előítélet, rögeszme, félelem, paranoia, tévedés, szélsőség, csalódás, összemosás, feltételezések, bármivel való visszaélés, azaz, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-09-25.                                                                                         Gaál Sarolta.                                                                            

 

 anubis4.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 42
Tegnapi: 84
Heti: 266
Havi: 2 060
Össz.: 291 765

Látogatottság növelés
Oldal: Áve, átalakuló Föld, és lakói. 2015.09.25.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »