Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                              

 

      f601202_lotusz.jpg          

 

 

A továbblépéshez  szükséges a hitrendszer váltás. 3. Oldóformula.

 

 

A bolygó és az egész emberiség jövője szempontjából döntő jelentőségű időszakot élünk. Aki a Földdel együtt, emelkedni akar, hiszen a Föld a harmadik dimenziós rezgésszámról áll át, a negyedik,  majd az ötödik dimenziós működésre, az a megbékélést, a békés egymás mellett élést választja, vagy továbbra is a hatalmi harc folytatása mellett dönt, az, az egyén szabad választása és felelőssége. Mindenki szabadon dönt, hogy a megértést, békét, vagy a harcot választja.  A Földön zajló háborúk már elégszer megmutatták, mint példát, hogy ez nem odavezet ahova menni szeretnénk. Kérdés, hogy tanultunk-e ebből valamit is, vagy ugyan azt a mintát ismételve, ugyan azt azt eredményt kapjuk. Mindenkinek magának szükséges ezekre a kérdésekre válaszolnia, amennyiben egyáltalán fel teszi, vagy továbbra is csak él bele a világba, úgy, mint eddig.

Az emberiség egyik téveszméje, hogy ki kell harcolnia, amit el akar érni, mert, hogy harc nélkül nem lehet elérni.  A cél, többek között, hogy a két nem, békében, nyugalomban, együttműködésben, egyenrangú, egyenjogú társként élve, elfogadva magát és egymást olyannak, amilyen. Megértve, hogyha a két oldal ismét, és ismét háborút indít, úgy egyik fél se lehet győztes. Összefogni egy jobb, boldogabb világért tenni valamit, ehhez a férfiak erejére, támogatására szükség van, ehhez viszont az szükségeltetik, hogy a két nem, ne párviadalt vívjon egymással, hogy ki a jobb, ki az erősebb.  A hatalmi harcot folytatva, vagy békében akar a továbbiakban élni, ezt mindenkinek magának szükséges eldöntenie, hogy békében akar-e élni önmagával és a Föld többi lakójával, beleértve, a növényeket, állatokat és minden földi létformát. Ez az egyén szabad választása volt eddig is, és ez most is így van, de most egy kicsivel többről van szó, hiszen „vízválasztóhoz” érünk hamarosan, nagyon rövid időn belül eléri a Föld azt a rezgésszámot, ahol bizonyos régi sémák működésképtelenné válnak. A régi hitrendszerből, a hatalom és hála hitrendszere helyett a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerinti életet szeretné-e élni az egyén a továbbiakban, ez a kérdés. Mivel ez egy új működési forma, én sem tudom, hogy fog ez kinézni valójában, de akarok e szerint élni, és ami tőlem telik meg teszem, hogy békében, valódi békében tudjak élni a Föld látható és láthatatlan világában is. Az 5. dimenzió kapujában állva a kishitűség csapda lehet, be lehet rajta lépni mindenkinek, aki a béke, a váltás, a hitrendszer váltás mellett döntött, és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint akar élni, a Föld látható világában, a földi fizikai testben.                                   

2013. május 19.                                                                                                                                               

3. - Oldó formula.

Vannak akik szerint, a játszmákat, melyeket, esetenként jószándék vezérel, és melyek szerint, a pozitív/negatív megkülönböztetés, kivételezés, üldözés, üldöztetés, jutalmazás, megvonás, feltételekhez kötött szeretet, manipulálás, megosztás, kirekesztés, látszat együttműködés, passzív ellenállás,ezek eszmerendszere, visszaélés a bizalommal, hatalommal, erő fölénnyel, tudással, tudatosan vagy tudattalanul, a hatalom megszerzésére, megtartására használni, az, teljesen rendben van, és ez szerintük, az élet természetes velejárója. Van, aki szerint: a nélkülözés, megfélemlítés, kényszer, tudatos befolyásolás, fájdalom, betegség, passzivitás, sanyargatás, kínzás, kegyetlenség, kíméletlenség, brutalitás, kizsákmányolás, feltételnélküli v. feltételekhez kötött engedelmesség, szenvedés, elnyomás, elfojtás, megalkuvás, beletörődés, alá-fölérendeltség, háború, ítélkezés, bosszúállás, önzés, embertelenség, zsarolás, zsarnokság, felelősség áthárítás, túlzott engedékenység, szigor, az  erőszak bármilyen formája, akár fizikai, mentál, asztrál síkon, az, az élet természetes velejárója. Ezek a hatalmi harcok, játszmák, tudatos, vagy tudattalan manipulációk, befolyásolások, a hatalommal való visszaélés, sérti, illetve nem veszi figyelembe a szabad akarat törvényét, se az önrendelkezési jogot. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el arról a helyről, ahol tartózkodom, gyógyító helyükre, azokat az ártó, tisztátalan, bármilyen szándékból befolyásoló, manipulativ energiákat, ártó, tisztátalan lényeket, melyek a fent említett hatalmi harcok, játszmák, tudatos vagy tudattalan befolyásolások, ítélkezések, manipulációk, hatalommal való visszaélés, a tudatosság, megértés, belátás, az elfogadás, együttérzés, tiszta szándék, könyörület, megbocsátás, bölcsesség, szeretet, pártatlanság csekély mértékének, illetve hiányának következtében kerültek a Föld energiarendszerébe, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, valamint az egészségem megőrzése mellett elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.  

Kérem a Felettes Énem, az ÉgiFöldi Segítők és a Föld segítségét, a szabad szemmel is látható, fizikai testemben, itt és most, testileg, lelkileg, szellemileg, azaz mentálisan is egészséges emberként, a Földön, a Földel együttműködésben, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákra csatlakozva, szabadon, anyagi jólétben, békében, bőségben, nyugodt, boldog, örömteli életet élni, itt és most. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-06-27.                                                                             Gaál Sarolta.                                                                                                                                                                  

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó energiákat, ártó lényeket, melyek az olvasás, értelmezés alatt, befolyásolás, manipuláció, általánosítás, összemosás, tévedés, csúsztatás, ragaszkodás, előítélet, visszaélés, gőg, hiúság, restség, tompság, önfejűség, lenézés, megvetés, vádaskodás, elvakultság, elcsúszás, elbukás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, érdeklődés, belátás, türelem, felelősségvállalás, egészség, derű, elismerés, elégedettség, életöröm, életkedv, figyelem, tisztelet, tudatosság, nyitottság, tisztánlátás, hiány, csekély vagy túlzott volta miatt, a Föld energia rendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem, megőrzése mellett elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem és elfogadom: az elfogadás, tisztánlátás, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat, hagyom magamon keresztül szabadon áramolni.                                                                                    Gaál Sarolta.

 

 

 

 

anubis4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 36
Tegnapi: 84
Heti: 260
Havi: 2 054
Össz.: 291 759

Látogatottság növelés
Oldal: Oldóformula 3. A továbblépéshez szükséges a hitrendszer váltás. 2015.06.27.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »