Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 

 

 

 504_4272_12.jpg

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                                                                                        

A harsonák szólnak egy ideje...

„Belső Béke megteremtése” anyaga.

 Kiengesztelődés éve, 2014.

 

Kérem az emberek azon részét, akik szeretnének békében, valódi békében élni önmagukkal, és a családjukban is valódi békét szeretnének a „látszat béke” helyett, már nincs akarásuk a „békesség kedvért” mindent magukra erőltetve élni, és valódi békében, egyenrangú kapcsolatokban szeretnének élni, itt a Földön, itt és most, nem a távoli jövőben, gondolkodjanak el az alábbi kérdéseken, ha akarnak:

Tud-e úgy békében élni bárki, amikor elnyomja a saját belső késztetéseit, és nem hallgat a belső hangjára?

Tud-e úgy békében, valódi békében élni, ha a család minden tagja neheztel valamiért magára, és a másikra?

 

A harsonák már szólnak egy ideje, de kevés az az ember, aki ezt tudatosan hallja, és hallgatni akarja, mert sokkal „könnyebb”, látszólag, könnyebb úgy élni, hogy nem hallottam. Ha továbbra is süket fülekre talál minden békére hívó szó, és ma is a saját igazát hangosan ordítozónak van még mindig igaza, nos így kicsi az esély a megbékélésre, és a tovább lépésre. A 4. dimenziós Földön egyre nehezebb lesz azok élete, akik továbbra is a harcot választják, a Föld bizonyos rezgésszintje felett pedig erre lehetőség sem lesz.  Bármilyen „szent” cél lesz/van kitűzve célnak, a cél nem szentesíti az eszközt, nem szentesítette se régen, se most, se a jövőben, bárki is gondol erről, bármit.

Önmagammal békében élni ezt nem mindig könnyű ma  már megélni, pedig végtelenül egyszerű, ha képesek vagyunk elhinni, és azt gondolom, képesek vagyunk rá: elfogadni magunkat, a magunk teljességében. Az egész embert, testét, lelkét szellemét elfogadó ember, a teljes ember, gyarlóságaival, erényeivel, erősségeivel együtt ember, az ember, és nem más. A bibliai idők óta eltelt két ezer év alatt is sokat tapasztalt az emberiség, és a valódi megváltás a béke megvalósítása lehetne. Karnyújtásnyira vagyunk ettől és voltunk is mindig, mert el is taszíthatjuk magunktól azokat a kezeket, melyek segítő szándékkal nyúlnak felénk, és át is ölelhetjük velük egymást, megkérdezve a másiktól, hogy gyere, mesélj, mi bánt, tudok-e segíteni. Acsarkodás, bosszú, „sárdobálás” és testvérháború helyett, így, ilyen egyszerűen lehetne békét teremteni a családban, az országban és a szomszédos népekkel is, ha valaki végre felvállalná, és ki merné mondani, hogy a király meztelen.

Van lehetőség végig gondolni, hogy mi is a magyarok „küldetése”, akarom mondani feladata, mint minden népnek, minden embernek, amit, mint minden ember, felvállalt, miszerint, itt a Földön minden tőle telhetőt megtesz, hogy a széthúzást, pártoskodást, a vérre menő „kinek van igazát” abbahagyva, (ez akár példa is lehet más országok lakóinak,) valódi békét teremt önmagában. Ezt nem mindenki a jelen időszakra vállalta, vagy vállalja fel, van aki egy másik szakaszban jut el erre az elhatározásra, nem minden embernek feladata a jelen életében a hitrendszer váltás sem, más tanulni valók is vannak. Minden ember, minden egyes ember, azzal a céllal születik, hogy meg tanuljon a fizikai testében  a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerén élni, itt a Földön, békében minden földi létformával, a Föld látható és szabad szemmel nem látható világaiban is, akár mit is gondol erről bárki. A magyarság feladata sem más, mint a Béke megteremtése  önmagában, önmagával, múltjával, jelenével, ezáltal a környezetével, beleértve a szomszéd népeket, köztük a szláv népeket is.  A hatalom és hála hitrendszerén belül, ezekre a kérdésekre nincs 100%-os megoldás, enyhíteni lehet, de 100%-ban a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszere szerint élve lehet ezekre a kérdésekre, valós igaz választ adni, a gordiuszi csomót, el lehet vágni. Elfelejtettük tudatosítani, hogy képesek vagyunk az elfogadásra, és sokan élünk, éltünk abban a tévhitben, hogy nem vagyunk rá képesek. Képesek vagyunk elfogadni magunkat, egymást, a másikat olyannak amilyen, és ezt fontos felidézni, tudatosítani. Lemúria és az atlantiszi korszak óta is sok idő telt el, ideje megbocsátani magunknak és egymásnak, tovább lépni, a feltétel nélküli szeret és elfogadás hitrendszerét választva, békében önmagunkkal, és ezáltal békében élve másokkal is. Addig van mit tenni, amíg ez megvalósul itt a Föld látható világában is. A feltételekhez kötött szeretetről áttérni a feltétel nélküli szeretetre ez sok ember álma vágya és reménye, bár sokan nem vagyunk ennek tudatában, egyszer ez valóssággá válik mindannyiunk életében, dehogy erre mikor kerül sor, mennyi idő múlva az egyedül rajtunk embereken múlik, mert nincs külső megoldás, a munkát nekünk szükséges elvégeznünk. Ehhez kapunk segítséget, hiszen ez „saját” kútfőből, nem megy, a Felettes Én ismeri az utat és a megoldásokat. Az, hogy hány jó szándékú ember próbálkozása mondott eddig csődöt, az a jelen és a jövő szempontjából lényegtelen, egy olyan korban élünk, amilyen még nem volt a Föld történetében. A Föld emeli a rezgésszámát, abban a tempóban, amit még elviselünk, de emeli, és közben nekünk döntenünk szükséges, hogy békét akarunk-e, vagy háborút, mert a Föld a nem túl távoli jövőben eléri a zónahatárt, a „vízválasztót”, ahol eldől, ki merre tart, melyik úton megy tovább. Részemről  szeretnék a Földön, a szabadszemmel is látható fizikai testben, az elfogadás és a tiszta szándék energiákra csatlakozva, megtanulni Felettes Én szerinti működésben élni. Kérem, elfogadom: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat, azokat hagyom szabadon átáramolni magamon. 

 

Kérem Jézust, vigye el gyógyító helyükre, mindazokat az ártó-, tisztátalan szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás, értelmezés, tudatos vagy tudattalan hatalmi harc során, a Föld energiarendszerébe kerültek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

  Az Égi Segítők közül Gábriel arkangyal üzenete alapján írta:                                              Gaál Sarolta. 

 

 

 

anubis4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st._germain.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 120
Heti: 54
Havi: 2 753
Össz.: 285 470

Látogatottság növelés
Oldal: Belső béke. A harsonák szólnak egy ideje. Gábriel arkangyal üzenet. 2013.05.19. és 2015.01.22.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: belső csend megteremtése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »