Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 f601202_lotusz.jpg

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                                                                                                               

Az új kor kezdetén.

               Avagy „minden kezdet nehéz”, vagy még se?

 

A Föld a harmadik dimenziós rezgésszintről áll át a negyedik, ezt követően a sokat emlegetett ötödik dimenziós rezgésszintre és az ahhoz tartozó működésre, ha úgy tetszik hitrendszerre, ez a folyamat vált felemelkedés néven ismerté. Ennek az átállásnak, a jelenlegi átmeneti időszaknak, kisebb, nagyobb nehézségeiről szól ez az írás, a teljesség igénye nélkül, ebben a változásokkal teli időszakban, mindkét hitrendszer egyidejűleg van jelen az életünkben. Az új korban, melyben már benne élünk, annak átmeneti időszakában, ember legyen a talpán, aki mindig  felismeri, a mögöttes erőket, az életünket, meghatározó motivációkat, azok, akár pozitívak, akár negatívak. A Föld energiarendszere változott már más korban is, de ennyire „látványos”, több dimenziós váltásra nem került sor, a Föld történetében. A Föld geológiai és egyéb átalakulásai a régi időkben, esetenként tengerekből hegyóriások kiemelkedésével jártak, volt mikor jégkorszak köszöntött a Földre, földrészek mozdultak el, zöldellő termőföldek sivatagosodtak el, mint Egyiptom földjén is, vagy, ahogy, Atlantisz központi része tengerbe süllyedt, ezek okairól nem célom ebben az írásban foglalkozni. A jelen változás nem ilyen látványos, nem ilyen jellegű és nem ennyire egyértelműEz a folyamat kevesebb figyelmet kap, mint, amennyi szükséges ahhoz, hogy a dolgok, „hirtelen, jobbra forduljanak”, azaz, érthetővé váljon, mi, miért történik, mit, hogyan lehet orvosolni. A világban a „nagyhatalmak” vezetői keresik a megoldást, és ami emberileg tőlük telik, teszik is, de, amíg annak felismerésig eljutnak, hogy a háremszerű működés felbomlása zajlik, az idő. Nincs mindenhol háború, éhínség, járványok, szélsőséges időjárás, mert van, ahol ezek nélkül a szélsőséges helyzetek nélkül is, megtörténik az „ébredés”. Az emberiség nagy dilemmája, a hogyan tovább, mára már megválaszolásra került, a hatalom és hála hitrendszere, a háremszerű működés helyett, az emberek többsége az elfogadás és a feltételnélküli szeretet hitrendszere mellett döntött, ha nem is mindenki tudatos ebben a döntésében. Jelenleg a háremszerű működésről keveset tudunk, egy biztos, hogy ennek feltérképezése, megismerése sokat tud segíteni a tovább lépéshez, egyéni, és csoportszinten is. Alacsony elfogadási és rezgésszinten, alig tud az egyén önállóan cselekedni, annyira erős a tudattalan működés. Figyelem áthelyezéssel ki lehet kerülni ebből az állapotból, azaz, lecsatlakozással a tudattalanról, legyen ez valakinek a tudattalanja, vagy a köztudat. Különböző „kötelékeink” vannak, érintve vagyunk bizonyos témákban, érzelmileg, anyagilag, és különböző eszmerendszerek mentén. A szálakat egyszerre leoldani, elengedni, elvitelkérés nélkül, türelmetlenül erőltetni a leválást, a folyamatot, egészségkárosító. Leválás helyett, szakadáshoz vezethet egy-egy ilyen manőver, aminek többféle kimenetele van, a legenyhébb a kiborulás. Az önállóságra való törekvés, belátás és elfogadás nélkül, együttműködés hiányához vezet, ez viszont nem cél. Az együttműködésről sokféle elképzelése van az embereknek, a szónak majd mindenki más tartalmat tulajdonít, és a két hitrendszerben is mást jelent. Van, aki például, azt gondolja az együttműködésről, hogy akkor fel kell adnia a szabadságát, önállóságát, holott csak az önzést szükséges feladni. Együttműködni, valójában az önálló emberek képesek, együttműködés hiányában marad a háremszerű működés. „Ma én segítek neked, holnap, te segítesz nekem”, „kéz-kezet mos”, „kölcsönkenyér, visszajár” alapon, esély sincs az alapok tisztázására, a háremszerű működés elhagyására, lekötelezettjévé válik, egyik fél a másiknak. Segítettem „rajtad”, légy érte hálás, nem a másiknak segít, együttérzőn, egy helyzetet megoldani, hanem, rajta. Óriási a különbség. Nélkülem nem boldogulsz, nem jutsz előre, stb., így érhetővé válik a hatalom és hála hitrendszere elnevezés, hiszen megtehetem, hogy nem segítek, de egyedül nem boldogulsz, kiszolgáltatott vagy. Ura vagyok a helyzetnek, neked, hisz nálam a hatalom, és az, ami számodra szükséges. A hatalommal való visszaélés szép példája. A bipoláris depresszióhoz hasonló érzeteket lehet megélni, a hatalom két pólusán, alul és felül, attól függően, hogy az adott helyzetben ki hol helyezkedik el a „ranglétrán”. Együttműködésben végzett tevékenység esetén, meg teszem, amit tudok, a másik is teszi a dolgát, „segítjük” egymást, egyenrangúság, összerendezettség lévén, és van hála is, meg köszönöm is, csak másféle. Nem jobb, vagy rosszabb, más. Nincs „lekötelezettség”, pláne nem, köteles vagy segíteni, tisztelni, stb. alapon élve az életet.

A jövő generációjának pont ez okozhat gondot, hogy nincs kitől, vagy alig van kitől megtanulni az együttműködést, mivel segítésben, a hatalom és hála hitrendszerén él, háremszerűen működik a családok, cégek, államok nagyobbik hányada, hagyományokon, tekintélyelven alapul a nevelés, kevéssé van figyelembe véve az egyén szabad akarata, véleménye, önrendelkezési joga. A hagyományokkal semmi baj, sok igen hasznos, jó és szükséges hagyomány vitte, és viszi előre a fejlődést, viszont bizonyos hagyományok kerékkötői a haladásnak. A hitrendszer váltást, egyrészt ez nehezíti, az átgondolatlan, hagyomány és tekintélytisztelet. A függőségi viszonyoknak, se szeri, se száma, ebbe beletartoznak a hagyományok, a különböző vallási elképzelések, melyek az eredeti tanítással, esetenként köszönőviszonyba sincsenek. A függőségek felismerése nagyon fontos lépés az egyén életében, mint az is, hogy van-e akarása önálló, felelősségteljes életet élni, felnőttként, vagy marad a „gyerek státuszban”, ahol, esetleg, azt is államilag akarják előírni, hogy mennyi és milyen sót használjon, másoktól és hiedelmektől függve. Az ezoterikus tanítások, rendszerek, javarészt hagyományokon alapulnak, mellyel, szintén nincs baj, de van mit átgondolni, ezen a területen is. Voltak, vannak lovagrendek, szabadkőműves páholyok, különböző iskolák, melyek alakulásuk idején előre vitték a fejlődést, mára azonban, esetenként a hagyományba, vagy a szertartásrendbe merevedtek, kiüresedtek, háremszerűen működnek. A különböző hitrendszerek egyidejű jelenléte sokszor okoz fejtörést, a hogyan továbbot illetően. A régi hitrendszer szerint élni egyre nehezebb, az új alig kap teret, most ismerkedünk vele. A két hitrendszer nem átjárható, választani, dönteni szükséges, melyik hitrendszer szerint akar az egyén élni, most tanuljuk felismerni, mennyire fontos, hogy világos, tiszta képet kapjunk, arról, mi történik körülöttünk, bennünk, hiszen ami bent, az kint is megjelenik, esetenként visszájaként. Az értetlenség, az elutasítás, az egymásnak feszülés, a kinek van igaza harcai, ki az úr a házban, a régi működés alapjai. A jelenlegi helyzet segít felismerni, egyéni és csoport szinten is, hogy hol van elakadás, hol van ragaszkodás, a ragaszkodáshoz, vagy a hatalom eltorzult, esetenként, szélsőséges formáihoz. Tiszta, világos helyzet akkor tud kialakulni, ha a fejekben rend van. A rendről is sokféle elképzelés van, de ebben az írásban nem célom ezzel foglalkozni. A dimenzióváltásról, az átmeneti időszakról, a kétféle hitrendszerről kevés szó esik, esetenként szándékosan elhallgatják, és vannak, akiknek nincs akarásuk tudomást venni e folyamatról, így arról se, hogy a régi világnak vége, és így mégis volt „világvége”, és egyszer mégis lesz világbéke.

A klímaváltozás e folyamat velejárója, ahogy a népesség gyarapodása vagy fogyása is e folyamatokkal függ össze, ahogy a banki és egyéb rendszerek átalakulása is. Az okok mélyebben gyökereznek, mint ahogy ezt most, ezért, azért, jó vagy rossz szándékkal magyarázzák, a jelen magyarázatok mögött legtöbbször hatalmi, gazdasági, politikai érdek, és nem a tiszta szándék van.

2015-10-24.                                                                                        Gaál Sarolta.

                                                       Bach-virágterapeuta, jósnő.

                                                            saroltagaal@gmail.com,

                                                                       +36-20-373-2978

                                                        www.egivandor.hupont.hu,

 

Kérem Jézust, Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, akkora területről, amekkora területről, a szabad akarat törvényének, tiszteletben tartása mellett lehetséges, mindazokat a tisztátalan, ártó, szélsőséges, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékból befolyásoló, manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek bármilyen tévedés, bármivel való visszaélés, bármilyen elcsúszás, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem, felelősségvállalás csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld energiarendszerébe kerültek és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása, és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-10-24.                                                                           G. S.                                                                           

anubis4.jpg 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 84
Heti: 253
Havi: 2 047
Össz.: 291 752

Látogatottság növelés
Oldal: Az új kor kezdetén. Avagy,"minden kezdet nehéz", vagy még se? 2015.10.24.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »