Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 504_4272_12.jpg

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.       G. S,                                                                                       

 

A „Lé(t), a tét?”

„Mi lesz, ha…”

 

A Föld a megemelkedett rezgésszinten is a Föld maradt, marad, ahogy én is, mások is, azok maradnak, akik, „csak” másképp működik, a Föld, az egyén, beleértve az állat, növény és ásványvilág élővilágát. Ez a másfajta, a megszokottól eltérő gondolkodás, működés esetenként félreértésekhez vezet. A Föld se tér le a pályájáról és nem hagyja el a Naprendszert, hiszen ez nemcsak globális katasztrófa lenne. Se vége, se hossza a találgatásoknak, a világvége híreknek, sok a feltételezés a felemelkedési folyamattal, a dimenzióváltással kapcsolatban, vannak, akik a folyamatot is megkérdőjelezik, ami érthető a jelen helyzetben, viszont, ezáltal is nő a bizonytalanság, tudatos és tudattalan szinteken is. Sok a csúsztatás, ami nehezíti az eligazodást. Sok tudós véleményét is „agyon hallgatják”, ilyen, olyan nyomásra, a gazdasági érdek, mindenek felett, elve kapcsán. A Föld változó rezgésszámával összefüggő folyamatok mellett, sok más tényező is befolyásolja a biztonságérzetet. Emellett nincs akarásom szó nélkül elmenni, mivel esetenként szándékos, tudatos, manipulálásról, félelemkeltésről, bizonytalanságban tartásról van szó. Így könnyebb uralni a tömegeket, figyelmen kívül hagyva, hogy a tömeg, emberekből, embercsoportokból „áll”, akik éreznek, félnek, örülnek, szeretnek, van családjuk, céljuk stb., nem egy homogén masszáról van szó, vagy egy „tételről” a költségvetésben. A hatalmon lévők, - bármekkora is ez a hatalom, esetenként igen csekély, - egy része még nem értette meg, fogta fel, látta be, bárhány egyetemet is végzett, annak fontosságát, hogy a hatalommal vagy bármi mással, visszaélhetnek, de annak következményei őket terheli. Szükséges megtanulni, a hatalommal jól bánni, eljött az, az idő, amikor ez már nem halogatható tovább. A hatalom és hála hitrendszerén és a feltétel nélküli szeretet és elfogadás hitrendszerén, mást jelentenek fogalmak, értelmezés nélkül nehezen, vagy alig lehet egymást megérteni.

A biztonságról szinte mindenkinek más az elképzelése, de vannak átfedések. Az elgondolásokban sok a „ha”. Van, aki képes összegszerűen meghatározni, hogy mennyi az a pénz a bankszámláján, ami ahhoz szükséges, hogy biztonságban érezze magát. Ez az összeg mindenkinél más, van, aki ezt meg tudja fogalmazni, van, aki nem tudatos ebben, ezek azok a lélektani küszöbök, amiket, ha az egyén átlép, onnantól kezdve már nem érzi magát biztonságban.

A média szerepe és felelőssége nem elhanyagolható, ebben a kérdésben sem. „Akkor vagyok, lennék biztonságban, ha, ez, meg az van, lenne, ha x. y. mellettem van, velem lenne,”, „mi lesz, ha tévedek, elhagy, felmondanak, meghalok, nem sikerül, nem tudom rendbe tenni, ha nem tudom kifizetni, ha nem leszek kész időre, ha nem érek oda, stb.,” előre vetítve nem kívánt dolgokat. Egyiket, a másik után, előbb ezt, ebből, azt fizetem ki, abból, azt, majd csak akkor, ha, előbb te, stb., ezzel a lineális gondolkodással korlátozza, és esetenként determinálja az ember a saját lehetőségeit, előítéletekkel növelve az egyén bizonytalanságát, kishitűségét, önbizalom hiányát. Ilyen-olyan büntető intézkedéseket, elvonásokat, kilátásba helyezni, lehet, ezzel növelve az emberek bizonytalanságát, de ez egyáltalán nem bölcs dolog. Erődemonstrációt is be lehet vetni, lévén szabad akarat. Folytatni ezt a felsorolást lehet, de nincs szándékomba.  Kérem Merlint, hogy vigye el gyógyító helyére, ami e témában elvihető a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett, gyógyító helyére, és kérem, hogy gyógyítsa a lenyomatokat, mind nálam, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Ez a fajta „mi lesz, ha”, mi lesz holnap, a jövő héten, eddig is ez volt, így szokott ez lenni, így kell ezt csinálni, valamit, valamiért, stb., ez az előítéletes, determináló, önbeteljesítő jóslatokkal teli hozzáállás, gondolkodásmód fokozza a feszültséget, félelmet, tovább növeli a függőségek számát, valamint rezgésszint csökkenéshez vezetve, jelentősen befolyásolja az egyén, a köztudat, és a tudattalan állapotát. Felismerve az e féle működést, és a létbiztonság fogalmát tisztázva, a gondolkodásmód, vagy a motiváció változtatásával a függőség gyengülhet, megszűnhet, és így a köztudatra, és az egymásra kapcsolódó ilyen minőségű energiaszálak gyengülnek, később megszűnnek. Az egyén szabaddá válik a függőségeitől, kötöttségeitől, egyéb esetben marad a tudattalan, háremszerű működés, melynek alapja, és éltetője a függőség, a kötöttség, a „ki az úr a házban”. Ez egyike a fontos, és szükséges lépéseknek a köztudatról való lecsatlakozásnak, a háremszerű működés elhagyásának. A félelem mértéke esetenként változhat, ezzel együtt változik az agresszivitása is az egyénnek, szélsőséges esetben paranoiává nőheti ki magát, és heves megnyilvánulásai lehetnek az illetőnek. A mindennapi életvitelünkhöz, az életszínvonal megtartásához, emeléséhez, szükségleteink fedezéséhez, szükség van pénzre, élelemre, otthonra, érzelmi biztonságra, stb., a Lét az van, adott, ez a két fogalom, az idők folyamán összemosódott. Az életöröm megjelenésével, a félelem eltűnik. Az összemosás sok baj forrásává vált, ideje megkülönböztetni, hogy mi, mit jelent, hova tartozik. Ahogy csökken, a létbiztonság, bizonytalanság fogalmához kapcsolódó félelme az egyes embernek, nő a biztonságérzete, önbizalma, életöröme, úgy a köztudat is változáson megy keresztül. A „lét a tét” félelme nemcsak az ember esetében, de bizonyos energiák, lények esetében is jelen van, és vannak, akik nem egykönnyen adják fel az eddigi elgondolásaikat. Amennyiben a „kifehéredés” mellett döntenek, számukra is nyitva az út „felfelé”. A döntésig, nekik is szükséges eljutniuk, hiszen egyetlen Élőlény szabad akaratába se avatkozik bele, se, az ÉgiFöldi Segítők, se a Teremtő, se a Felettes Ének, se a Föld. Kérés esetén a segítség is megérkezik, legyen bármennyire „setét”, az, aki a segítséget kéri, van esély a gyógyulásra. A „szürke zónából” is van lehetőség „feljebb” kerülni, itt is a belátás, a segítségkérés, az elvitelkérés, az elfogadás a megoldás. Az elvitelkérések, védelemkérések „használata”, bármely Élőlény, nemcsak az ember számára adott. Használatáról, mindenkinek magának szükséges dönteni, lévén, minden Élőlénynek szabad akarata, önrendelkezési joga, bármennyi is a rezgésszáma, és bármit is gondolt erről eddig, bárki. Egyetlen Élőlény sincs örök sötétségre kárhoztatva, viszont, egyes létformák, „ébredési ideje” más. Nincs „nagy” átfordulás, átállás, hiszen azt se az emberek, se a többi Élőlény nem tudná elviselni, lépésről, lépésre haladás van. Ezt a lépésről-lépésre haladást nem veszi észre az emberek többsége, mert valami „nagyot”, jót, vagy nagyon rosszat vár. A többi dimenzióban sincs egyszerre átállás, ott is fejlődés, és nem „fejlövés” van. Azt, ami túl mutat az emberi felfogóképességen, azzal ebben a témában sincs szándékomban foglalkozni, mert az nem az én dolgom. A védelem és elvitelkérések megtalálhatók a honlapon. A függőségektől se lehet egyik-napról a másikra erőszakkal „megszabadulni”. Felismerve, elfogadva a függőségek, előítéletek, kötöttségek létét, lehet, belátással önállósodni, mások véleményétől, a játszmáktól függetlenedve élni, és így, a biztonságérzet is nő, nő az egyén önbizalma, visszavéve a hatalmat a „sors erőktől”, hiszen senkinek és semminek nem vagyunk kiszolgáltatva, csak, ha ezt hisszük. Érdemes végig gondolni, odafigyelni, hány ilyen mondat hangzik el naponta a beszélgetéseinkben, hányszor fenyegetjük, riogatjuk magunkat, egymást, a gyereket, ezzel, azzal, ez lesz, az lesz, majd „meglátoddal”. Egy önálló és örömteli élet élése mindenki joga, bárki is gondol erről, bármit, itt és most.  A Föld megemelkedett rezgésszáma segíti a függőségek, előítéletek, régi beidegződések felismerését, elengedését, az elfogadás energia magasabb minőségére való csatlakozást. Lépésről-lépésre, az egészség figyelembe vételével érdemes haladni. A különböző elemzéseknél, a politikai, gazdasági elemzők és tanácsadók, kevéssé, vagy semennyire se számolnak a Föld rezgésszintjének változásával, annak okával, az egyre több hitrendszert váltóval, a tudattalanban végbe menő változásokkal, a tértisztítások hatásaival. Így az előrejelzések, jóslatok megbízhatósága is csökken, a visszájaműködést is figyelmen kívül hagyva, pláne hosszabb időintervallumban. Magasabb rezgés, és megértési szinten visszájaműködés sincs, ezzel se számolnak sokan. A felemelkedési folyamat elérte azt a szintet, amire azt lehet mondani, hogy átbillent a mérleg nyelve, a holtponton túl vagyunk, egyre látványosabb lesz, az a „jó”, amire oly régen vártunk. A jóról is más az egyes ember véleménye, de ez ennek az írásnak nem témája. A háremszerű működés felbomlása mindannyiunk életére kihat. Egy egyszerű példával élve, a lakásfelújítások bizonyos szakaszaiban a lakások, inkább egy romhalmaznak tűnnek és nem egy otthonnak, és egyáltalán nem látható a végeredmény, mégis hiszünk benne, hogy a végeredmény megéri a befektetett anyagi és egyéb ráfordításokat, hát valahogy így van ez az ezzel az átmeneti időszakkal is. A jelen időszakban a hit, remény, bizalom sokaknak hathatós segítség, az elfogadás energia mellett.

2015-11-06.                                                                                        Gaál Sarolta.

 

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, jó vagy rossz szándékú befolyásolás, manipuláció, összemosás, bármilyen tévedés, visszaélés, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás, türelem, felelősségvállalás, csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-11-06.                                                                                                  G. S.

 anubis4.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 45
Tegnapi: 120
Heti: 45
Havi: 2 744
Össz.: 285 461

Látogatottság növelés
Oldal: A Lé(t) a tét? " Mi lesz, ha...."2015. 11. 06.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: belső csend megteremtése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »