Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 127512_90892lotusz.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérem Anubisz olyan szintű védelmét az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó energia, ártó lény számára.

 

 

 

 

 

 

 

Kérem Jézust, hogy minden tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó energiát, gondolatot, érzést, tisztátalan, ártó lényt, mely az olvasás, értelmezés során előjön, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett elvihető, vigye el gyógyító helyükre.

 

 

 

 

 

 

 

Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Kuthumi: A boldogságról

 

 

 

 

 

 

 

2010. április 4-5. Húsvét.

 

 

 

Ma este a boldogságról akarok beszélni.

 

Nincs a Földön olyan ember, aki ne vágyna arra, hogy boldog legyen, ugyanakkor a legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mi is a boldogság. Boldognak lenni annyi, mint egységben lenni önmagammal és az Univerzummal.  Ha valaki/bárki, képes erre, az, boldog is egyben.

 

 

 

Miért? Mert az ember úgy működik - úgy van „kitalálva"-, hogy igazi boldogságot akkor képes érezni, ha a dolgaiban megteszi mindazt, ami rá tartozik. Ebbe pedig, beletartozik az is, hogy addig keresek-kutatok, amíg rá nem lelek arra a valamire, amit az ezoterikusok úgy hívnak, hogy életfeladat.

 

Sokan és sokszor mondják, hogy az életfeladatot tudattalanul, azaz ösztönösen is teljesíteni lehet. Ez csak félig igaz. Lehet teljesíteni egyik- vagy másik részét így, de nem az egészet. A teljes életfeladat teljesítése, ugyanis valamilyen szintű tudatosságot feltételez. E nélkül az egész életfeladat megismerése, különösen a teljesítése, nem lehetséges. Az igazi életfeladat megismerése ugyanis annak a kérdésnek a konkrét megválaszolását jelenti minden egyén számára, hogy - Miért is vagyok én itt a Földön?

 

 

 

Ennek a kérdésnek a megválaszolása, pedig azt feltételezi, hogy az emberek - elsőként - ezt megkérdezik önmaguktól, másodszor, elindulnak igazi választ keresni rá.

 

 

 

Azok az emberek, akik ezt a kérdést soha nem teszik fel önmaguknak, az életfeladatukat sem ismerik meg soha.

 

 

 

Miért is fontos az életfeladat megismerése?

 

 

 

Először is azért, mert annak teljesítése miatt vállaltam/kértem - mint Lélek -, inkarnációs lehetőséget itt a Földön a Szellemi Tanítóimtól és a Spirituális Tanácstól. Erre pedig, - mint Lélek -, azért vállalkoztam, hogy tapasztalatokat gyűjtve, azokat feldolgozva, integrálva önmagamba, magasabb szinten legyek képes működni, mint azelőtt, azaz a tudatosságom növekedjen.  Ez az inkarnáció alapvető célja és oka, semmi más.

 

 

 

 

 

Ha ennyire fontos az életfeladat megismerése és teljesítése a földi létben, mi az oka annak, hogy a Lelkek a leszületést követően nem emlékszenek rá?      

 

 

 

Az ok a földi lét sajátosságaiban keresendő. Évmillió évek hosszú sora alatt alakult ki a Földön az a fizikai test, amit az emberek jelenleg ismernek. Ez a fizikai test sűrű, nehéz energiákból áll, amiben az Univerzumból áramló finom energiák mindaddig csak kevéssé tudnak áramolni, amíg az ezt lehetővé tevő belső csatornák nincsenek feltisztítva. Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez nehezíti az emberek életét, és a Teremtő büntetésből teremtette így az embert, elmondjuk, hogy pontosan ez szolgálja az érdeküket. Ezt könnyű belátni abból, ha végig gondoljuk, hogy a Föld nevű bolygóra inkarnálódó lelkek fő problémája mi is valójában: ezeknek, a lelkeknek az egyik legfontosabb feladata a szabad akarat törvényének a megtanulása, a szabad akarat tiszteletben tartása. Az Univerzumból áramló energiák - intelligens energiák révén -, tisztelik a szabad akaratot, és kikerülik azt az egyént, aki nem kéri őket. A kérést, pedig azzal tudja jelezni minden ember e tekintetben, a Földön, ha elkezdi a saját, belső csatornáit önként, a szabad akaratából feltisztítani, és ezzel lehetővé tenni az energiák áramlását önmagában, és önmagán át. Ha ez nem így működne, akkor a Földre inkarnálódó lelkek esetében az Univerzum részéről nem érvényesülne a szabad akarat tiszteletben tartása. Ha az energiák szabadon kelhetnének-járhatnának az egyénben, az ő beleegyezése nélkül, akkor az, azt jelentené, hogy az Univerzum, az egyén tekintetében nem tartja tiszteletben a szabad akarat törvényét. Az Univerzumban semmi sincs véletlenül. Az emberek sűrű, fizikai teste teszi azt lehetővé, hogy csak abban az emberben áramoljanak az Univerzum gyógyító energiái, aki  azokat akarja, és ezért „helyet" is csinál a számukra.     

 

 

 

 

 

 

 

Ebből az összefüggésből nézve úgy is lehet mondani, hogy az emberek világában megélt betegségek egyik fő oka abban keresendő, hogy az emberek - kérés és ráutaló magatartás hiányában -, elzárják önmagukat a gyógyító energiáktól, és az addig is sűrű, fizikai testük energiarendszere a Földön megélt, és esetleg fel nem dolgozott események következtében még sűrűbbé, áthatolhatatlanabbá válik.

 

 

 

 

 

 

 

Ebből a helyzetből úgy kerülhetnének ki, ha elkezdenék a saját belső csatornáikat feltisztítani, és ezzel a gyógyító energiáknak jelezni, igen, akarlak titeket. Ezért van az pl., hogy a rendszeresen meditáló emberek általában egészségesebbek, mint azok, akik ezt nem teszik.

 

 

 

 

 

 

 

A belső csatornák szennyezésektől való feltisztítása azzal a következménnyel is jár, hogy az egyén elkezd „emlékezni". Ahogy a gyógyító energiák áramlani kezdenek, és átjárják az egyén energiarendszerét, úgy nő az egyén tudatossága is, és elkezd tisztábban látni, érzékelni. Ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy mindez egyik pillanatról a másikra bekövetkezik, hanem azt, hogy elkezdenek áramlani az energiák, és ennek folytán a korábbi állapothoz képest, nőni kezd az egyén tudatossága is. A folyamat elindult, és mindaddig tart, amíg az egyén tisztítja ezeket a csatornáit.

 

 

 

 

 

 

 

Az életfeladat megismeréséhez a tudatosság növelése/növekedése visz el. A belső csatornák tisztításával, az egyén egyre több olyan információhoz lesz képes eljutni, ami róla szól, és egyre közelebb kerül annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy ki is ő valójában? És ez a földi lét végső célja, azaz annak a kérdésnek a megnyugtató megválaszolása, hogy ki is vagyok én valójában?

 

 

 

 

 

 

 

Erre a kérdésre előbb-utóbb minden ember választ fog adni önmagában, ki ebben az inkarnációjában, ki másikban. Nincs időhöz kötve, s teljes egészében attól függ, hogy az egyes egyének mennyire tartják fontosnak ezt a kérdést megválaszolni önmaguknak, azaz mennyire komolyan foglalkoznak a kérdés megválaszolását lehetővé tevő belső csatornáik megtisztításával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A boldogsággal mindez úgy függ össze, hogy azok az emberek, akik komolyan veszik ezt a tevékenységet, és életük mindennapos részévé teszik ezeknek, a belső csatornáknak a megtisztítását, azt is észre veszik, hogy az egészségi állapotuk javulása mellett, az érzelmi állapotuk is jelentősen javulni kezd, és kezdik egyre kiegyensúlyozottabbnak, békésebbnek, örömtelibbnek érezni önmagukat. Ennek az, az alapvető oka, hogy a belső csatornák megtisztításával egyidejűleg, az egyén képes lesz a Belső Hangját is meghallani, ami által „rendet" tud teremteni önmagában. Sok embernek problémája, hogy belülről zűrzavarosnak érzi magát. Egyik pillanatban ezt gondolja, a másikban amazt, és pillanatról pillanatra változnak az érzelmei is. Ennek az, az oka, hogy egyik pillanatban az elméje „uralkodik„,a másikban, pedig az EGO-ja. Mindkét eszköz korlátozott, s ennek folytán csak korlátozott információk és döntések érhetők el általuk. Az információk korlátozott voltából ered az után az, hogy örökös félelemben élnek: jaj, jól döntöttem? S ez a kétség az, ami folyamatosan új gondolatokra, érzésekre, és ez által új döntésekre késztetik az embereket.  Az, az egyén azonban, aki a belső csatornáit megtisztítva él, nem az elme, és nem az EGO szintjén hozza a döntéseit, hanem a Felettes Én szintjén. Ez az, a része az embereknek, ami olyan korlátlan információkkal rendelkezik, mint az Univerzum, mint maga a Teremtő. S ezekből, az információkból olyan döntés hozható, ami tiszta, kétség nélküli, amit nem szükséges újra és újra felülbírálni, hanem csak végrehajtani. 

 

 

 

Hogy az emberek jó része miért nem kezdi el, mégsem, a belső csatornáit feltisztítani? Mert fél attól, amit hallani fog, nevezetesen, hogy a sorsunk a saját kezünkben van. Sok ember fél ettől, és ez az egyik olyan félelem, ami miatt nem kezdenek el semmiféle terápiát, vagy meditációs gyakorlatot.

 

 

 

 

 

 

 

A félelem oka abban van, hogy mindaddig, amíg ezt nem vállalom fel, nyugodtan „kenhetem" másra a felelősséget, legyen az akár a szülői háttér, az élet, vagy maga a Teremtő. Én nem vagyok felelős semmiért..... Én mindent megteszek, amit csak lehet..... hangzik állandóan. Ez azonban valójában csak kifogás. Kifogás arra vonatkozóan, hogy miért is nem akarom elkezdeni az igazi munkát önmagamon. S itt térünk vissza a boldogság témájához. Nincs olyan ember, aki ne szeretne boldog lenni, és alig akad olyan, aki ezért hajlandó is tenni. A félelem önmaguktól, akkora az emberekben, hogy inkább elfogadják a rosszat is, csak ne kelljen változni. Ezt más ismerem..... itt nem érhet meglepetés..... , és minden marad a régiben.      

 

 

 

 

 

 

 

Mindezzel természetesen nem bántani akarjuk az embereket, hanem arra bíztatni őket, hogy merjenek lépni. Nincs semmi olyan az életükben, amivel ne lehetne szembe nézniük, ha egyszer elkezdik „felfejteni" a szálakat, és ha azt lépésről lépésre teszik. A fájdalom nem kerülhető ki, mert a blokkok, gátak „helye", míg be nem gyógyul, fáj. Szükség is van erre a fájdalomra, mert ez jelzi az emberek számára, hogy jó úton haladnak, hogy a választott módszer működik. Ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy minden fájdalom, gyógyulás, de azt igen, hogy minden gyógyulás, az elején fájdalommal jár. Nincs ez másképpen az orvostudomány esetében sem, ott is megfigyelhető, hogy a gyógyulási folyamat elején sokszor „visszaesés" tapasztalható, és a páciensnek erősebb fájdalmai keletkeznek.

 

 

 

Így van ez a szellemi fejlődés esetében is. A régi, elavult hitrendszerek lebontása nem megy egy-kettőre, és a régi kötődések elengedése sokszor jár az EGO pánikrohamával, vagy éppen hisztijével. S ez a jelenség fizikai szinten fájdalmakat, rossz közérzetet, érzelmi viharokat okozhat. A legtöbb esetben okoz is. Ez mellé járul a fizikai test átalakulásából eredő tényleges fizikai fájdalom, ami abból keletkezik, hogy az emberek érzelmi és mentális testéből elengedett ragaszkodások, félelmek, kötődések mindegyike kapcsolatban áll a fizikai test valamely részével, és az elengedés következtében meginduló energiaáramlás kezdetben - a fizikai test átállásáig -, fizikai szinten megjelenő fájdalmakat is okozhat. Ez nem betegség, hanem a magasabb szintre, való működésre való átállás természetes következménye.

 

Miért tartottuk fontosnak ezt a boldogság kapcsán elmondani? Mert az igazi boldogság elérése, és megtartása - mint már említettük-, nem lehetséges az életfeladat megismerése és teljesítése nélkül. Ehhez pedig, az egyénnek magasabb szinten szükséges működnie, mint korábban. Az átállás pedig - mind érzelmi, mind fizikai tekintetben-, átmenetileg fájdalommal jár. Hogy meddig tarthat az átállás időszaka? Nos, ez egyénenként változó, és nem is lehet megmondani. Minden attól függ, hogy az egyén mennyire kitartóan gyakorol, és mennyire következetesen hajtja végre a különböző, a terapeutáktól, Tanítóktól kapott gyakorlatokat, feladatokat. S itt értünk el a másik „bökkenőhöz". Az emberek nem szeretnek kitartóan, nap, mint nap gyakorolni semmit. Hamar elvesztik a lendületüket, ha nem észlelnek gyors sikert, és egy mozdulattal képesek minden addig elért, esetleg „szabad szemmel" még nem látható eredményt a sutba dobni azzal a jelszóval, hogy nem ér ez semmit! Az meg sem fordul a fejükben, hogy a fokozatosság elsősorban az ő érdeküket szolgálja, mert az energiák kontrollálatlan átengedése önmagukon az idegrendszer kiégésével járhat, hogy csak az egyik legenyhébb következményt említsük. Kitartás, türelem és rendszeres gyakorlás. Ez a három olyan dolog, amivel minden olyan embernek rendelkeznie szükséges, aki boldog akar lenni. Ha bármelyik a háromból hiányzik, akkor az első feladat, annak kifejlesztése. A boldogság nem érzés, hanem állapot. Annak a tudatnak a megélése, hogy képes vagyok a saját sorsomat élni, és azt fel is vállalom. Tudom, hogy honnan jöttem, és hogy hová tartok.     

 

 

 

 

 

 

 

A boldogság ebben az értelemben, minden ember számára elérhető állapot.

 

 /lejegyezte:Vincze Ágnes/

 

 

 

Kérem Jézust vigye el gyógyító helyükre, mindazokat az ártó-, tisztátalan szándékú energiákat, ártó-, tisztátalan lényeket, melyek az olvasás, értelmezés során előjöttek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

 

 

 

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontja felé: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                     

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 58
Tegnapi: 84
Heti: 282
Havi: 2 076
Össz.: 291 781

Látogatottság növelés
Oldal: A boldogságról. Kutumi üzenet.2010. Vincze Á.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »