Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 f601202_lotusz.jpg

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.                                                                                          

 

„Áve, átalakuló Föld”.

 

Minden lénynek, nemcsak az embernek joga a választás, hiszen minden más esetben sérül a szabad akarat és az önrendelkezés törvénye, így elgondolkodtam a sorsszerű, kötelező útról. Szükségszerű találkozások, események vannak az ember életében, ezek és némely természeti törvény, valamint az ok, okozat törvénye (karma) lett összemosva, ez vezetett elcsúszáshoz, és született meg belőle, többek között a determináció, mely napjainkban is népszerűségnek örvend. A választásaink mennyire tudatosak vagy tudattalanok, az egy másik kérdés. Össze lehet téveszteni és össze is lett tévesztve sok esetben, a determináció, különböző törvényszerűségekkel. Egy egyszerű példával élve, ha füvet ültetek, törvényszerű, hogy nem búza fog kihajtani. Fűmagból, fű nő, olyan rájellemző, egyedi tulajdonságokkal, ami, annak a fűnek sajátja, amelyet elültetettem, hacsak valaki bele nem avatkozik különböző manipulációs technikákkal, akár génmanipulációval, a folyamatba, megsértve, ezáltal a természeti törvényeket. Bizonyos dimenziók, rezgésszintek, és azok összefüggéseit, törvényeit, körülményeit, azok mélyebb ismerete, megértése nélkül, értelmezni, sok félreértéshez és kellemetlen tapasztalathoz vezethet. Egyik ilyen félreértése, és meg nem értése a szabad akarat törvényének, vezetett, sok ezer évvel ezelőtt, a „szabad a vásárhoz”, az „azt csinálok, amit akarokhoz”, ez a félreértés az ok, ez vezetett az elcsúszáshoz, az okozathoz, a hatalommal való visszaéléshez. A hatalommalvaló visszaélés, okozat és nem ok, mivel az Univerzális törvényeket figyelmen kívül hagyva él az egyén. Az emberiség történelmében, erre számtalan példa van. Voltak kirívó esetek, amikor egy-két ember hatalmi mámorában, közel sem szabad akaratából, némely lények uralma alatt, megszállottan, üldözött valamilyen eszme nevében, népet, népcsoportot, vagy foglalt el területeket, az őslakosok életével, napi szükségleteivel, kultúrájával, szabad akaratával mit sem törődve. Az univerzális törvények figyelembe vétele nélkül alkotott törvények felett is eljár az idő, hogy meddig tudják magukat tartani, az egy másik kérdés. A Föld megemelkedett rezgésszáma a körülmények alapvető változásával jár együtt, és a működések régebbi formáit kevéssé támogatja. Az a működési forma, ami alacsony rezgés és megértési szinthez tartozik, leszakadással, fájdalmas tapasztalatokkal járhat azoknál, akik ragaszkodnak a régihez, és a hatalommal való visszaéléshez. A hatalommal nincs baj, annak „használata”, az azzal való visszaélés, a gondok, bajok forrása lehet. Összekeverve sok esetben, az okot és az okozatot, a fürdővízzel a gyereket is kiöntöttük. A determináció létezik, egy bizonyos rezgésszinten, bizonyos körülmények között, bizonyos kategorikus elképzelések közepette. Ez is változó. Időnként nem is azt az eredményt „adja”, amit a determinációban hívők várnak, mégis ragaszkodnak az elrendeltséghez. Tehetik, ezzel sincs baj, hiszen van szabad akaratuk, de ettől még a folyamatok mennek a maguk útján.

Napról, napra tisztul a Föld energiarendszere, emelkedik a Föld rezgésszáma, napról-napra, óráról-órára változnak a körülmények, ezekre, a változásokra, hogyan reagálunk, az, rajtunk múlik, változtatunk-e vagy sem, ez mindenkinek saját felelőssége és döntése.

Ma már egyre többen ismerkednek az ezoteria, és a természetgyógyászat különböző ágazataival, irányzataival, melyek zöme hagyományokon, hagyomány tiszteleten alapul, végletes esetben kategorikus, determináló elképzelések mentén, a hatalom és hála hitrendszerén, annak valamelyik pólusán élve. Ezzel sincs baj, ez is rendben van, ennek is oka, szerepe volt, és van az életünkben. Az ezoterikus, spirituális, természetgyógyász gyógyítók, tanítók évezredek óta sokunknak nyújtottak, és nyújtanak segítséget napjainkban is, segítenek a testi, lelki fájdalmak csökkentésében, és a gyógyulásban. Aki érdeklődik valamelyik praxis iránt, jelenleg sok információhoz juthat hozzá, az információt feldolgozni, megértéssé, tudássá, gyakorlattá tenni, időt, türelmet, kitartást igényel. Ezt a ma embere kevéssé szereti, mert gyorsan akar eredményeket, elnézést az általánosításért, hiszen nyílván vannak olyanok, akik másképp élnek, a sietség, és a felületesség bizony elcsúszásokhoz vezet. Egyre több az érdeklődő. Az érdeklődés, kinél, milyen, milyen mértékű, és mi a motivációja az egy másik kérdés. Ma már színes a választék, többféle iskola nyitotta meg kapuit.  A mai viszonyok közepette esetenként nehezebb tisztán látni a motivációt, holott ez az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb része az ezoterikus praxisnak is. Az asztrológia mára különvált a csillagászattól, különböző irányzatok alakultak ki az évezredek alatt, napjainkban kezd elterjedni az asztrozófia. Az állócsillagok és a bolygók is, viszonyítási pontok, évezredek óta segítették, és segítik a tájékozódást, a tengereken, és a sivatagokban is. Őseink a csillagok járását, inkább egyfajta térképnek és bizonyos események eljövetelének idejének, és nem okozójának, gondolták. Voltak, és talán ma is vannak profetikus képességű emberek, akik a meglátásaikat, ahhoz, hogy „időbe” tudják helyezni, egy-egy jelesebb napot, együttállását a bolygóknak, kiszámítva azok idejét, írták le, hogy az utánuk következő nemzedék is tudja, „dátumilag” mikorra várható valami bekövetkezte, ebből, hogy alakult ki egy determináló asztrológia, az egy másik kérdés. Az e féle gondolkodás, lehetett a maja naptár szerinti világvége jövendölés alapja is, mely egy világ végét, egy „világrend” végét, magyarul a világ gyökeres átalakulását jelezte, és nem megsemmisülését, és tartotta fent az érdeklődést, és az emlékezet számára az időpontot. Az alapok csúsztak el, félre, évezredekkel ezelőtt, a Mindent Átható Szeretetből is, Mindenek Ura lett. Bizonyos körülmények megléte nélkül, egy-egy esemény nem tud bekövetkezni, de, ettől még ezek a körülmények nem okai a történéseknek, viszont szükségesek hozzá. A természet közelében élő embernek a csillagok ma is „mesélnek”, ma is mesélnek azoknak, akik értik és figyelik szavukat, és nem a számítógép előtt ülve, „várják” a Napfordulót, vezérlik őket útjaikon, erdőn, mezőn, árkon, bokron át, segítve az idő, és a hely meghatározását, hogy hol is vannak, és merre van a cél, a hely ahova tartanak. Nappal, a Nap mutatja az időt és az utat, éjszaka égi kísérőink, a Hold és csillagok segítenek tájékozódni, térben és időben, a tér-időről alkotott fogalmaink változásainak közepette is. A tranzitok és a bolygók sem okai valaminek, sem bal, sem jó sorsunknak, az élete alakulásáért mindenkinek önmagánál érdemes „reklamálni”, nem a „csúnya” Szaturnusz tehet a depressziómról, és változtatni is nekem  „kell” a látásmódomon, feltéve, ha szabad akaratomból így döntök, és jól szeretném érezni magam a bőrömben, bármilyen is a csillagok állása aznap. Se az asztrológiával, se az asztrológusokkal nincs semmi bajom, többen nagyon is közel állnak a szívemhez, se a tranzitokkal, se a csillagokkal nincs semmi bajom, pusztán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy, igen, hatnak az energiák, de nem úgy, mint, ahogy rá lett vetítve a bolygókra, ez az. A Szaturnusz is éli a saját életét, mint szabad akarattal rendelkező Létező, teszi a dolgát, de esze ágában sincs számon kérni rajtam bármit is, vagy pláne nem az idő uraként gondolni magára, vagy beleavatkozni a szabad akaratomba, betarttatva velem ezt-azt. Szkeptikusok mindig voltak, vannak, bizonyos szempontból igazuk van, amikor azt mondják, hogy ők nem bíznak bizonyos tanokban, a kérdés itt is inkább az, hogy miért nem. Eleve elutasít valaki valamit, vagy gondolkodva jut el valamilyen következtetéshez, és mond rá, igent, vagy nemet. Amikor csak a tranzitok vannak figyelembe véve, elhanyagolunk más fontos szempontot. Ilyen nagyon is fontos szempont a Föld folyamatosan tisztuló energiarendszere és így változó és emelkedő rezgésszáma, a „visszájaműködés”, (az amint, fenn úgy lenn, helyett, amint benn, úgy visszájáként kint,) az átállás egyik hitrendszerről, a másikra, a dimenziók összenyílása, és ezen, folyamatokkal összefüggő, szükségszerű, de nem determinált változások, esetenkénti anomáliák, vagy furcsa természeti jelenségek. Az „időminőség” és a motiváció is együttesen fejti ki hatását, egyáltalán nem mindegy, hogy egy levél például milyen időminőségben és milyen motivációval, (pl.: rossz szándék, jó szándék, tiszta szándék, félelem, bosszúállás, stb., nem minősítettem a motivációkat, pusztán felsoroltam példaként azokat) és milyen fizikai, asztrális és mentális közegben íródik, valamint, írója milyen fizikai, lelki, és tudatállapotban van. Az utóbbi években nem foglalkoztam néhány kivételes esettől eltekintve, jóslással, sorselemzéssel, viszont foglalkoztam a Tarot-val, no, nem új kirakási forma létrehozásával, hanem az alapok tisztázásával, átgondolásával, a spirituális ego hitrendszerének feltérképezésével, mely nemcsak az ezoteriával foglalkozókat érinti, a Föld változásait és a fent leírt elcsúszásokat figyelembe véve, és mivel ma sincs nálam a Bölcsek köve, volt és van min gondolkodni. Mindenki maga dönt, mit vesz figyelembe, mit hisz, min gondolkodik el, vagy min se, mit tart fontosnak, vagy mit fogad el önmaga számára igaznak.

2015-07-02.                            Gaál Sarolta.                                                                             

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, akár jószándékból, befolyásoló-, manipulativ szándékú, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek az olvasás, értelmezés, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma, befolyás, manipuláció, hatalommal való visszaélés, azaz, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság csekély mértéke révén kerültek a Föld energiarendszerébe, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-07-02.                                                                                        Gaál Sarolta.                                                                            

 anubis4.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 120
Heti: 54
Havi: 2 753
Össz.: 285 470

Látogatottság növelés
Oldal: Áve, átalakuló Föld. 2015.07.02.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: belső csend megteremtése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »