Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 horusz_mindket_szeme.jpg

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.                                                                                      

 

                    A pénzmosás a kisebbik probléma,

az, összemosások és azok hatásai, több kárt okoztak és okozhatnak, az ország, Európa, a világ, és az egyén életében, mint ami most látható. Fontos megtanulni, értelmezni a látottakat, hallottakat, mi mivel, és, hogy függ össze, hogy orvosolható, mi a valódi ok, ki, mivel azonosítja önmagát.

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!" (Lejegyezte Pio atya) 

Pio Atya szavaira többször hivatkoznak ezoterikus körökben, ma is várva a madár kirepülését. Vajon miért nem vettük észre, hogy az a bizonyos madár rég kirepült a kalitkából, a vasfüggöny lebontásának idején? A kalitka ott és akkor megszűnt, szabadok lettünk, a berlini fal is leomlott, a rendszerváltás megtörtént, a hitrendszer váltás nem. Azóta sok „víz lefolyt” a Dunán, de pár dolog nem lett jobb. A hatalom és hála hitrendszerének végjátékához értünk, már több látszik, mint a jéghegy csúcsa. Most nem egy kis „kalitka” épül, a kerítés hossza nő, ez sokkal hosszabb, mint a vasfüggöny volt. Sok a csúsztatás, összemosás, a politikusok megnyilatkozásai esetenként homályosak, hosszúak, bár néha azért mégsem elég hosszúak, ahhoz, hogy a lólábat eltakarják, az bizony, kilóg. Amiért ez az írás megszületett, az, az összemosások miatt van. Elképzelésem sincs arról, hogy a menekültek, mitől nem menekültek, miközben a hazájukban ilyen-olyan okból háború folyik, nyilvánosan mészárolnak le, végeznek ki embereket. A menekültek közel 95 % keresztény, ettől lenne több muszlim az országban, mint keresztény, ettől félni, pláne itthon, dőreség, összemosni nem tanácsos. A török uralom 150 éve alatt, aki akarta, megőrizte a hitét, gyakorolta a vallását, és ez a szocializmus időszakában is lehetséges volt, bárki állít bármit. A kormány kommunikációja, olyan, amilyen,  de, külföldön, lassan kialakulhat a kormány kommunikációjának hatására egy olyan kép a magyar lakosságról, hogy az egyetért a kormány bevándorlási politikájával, a kerítéssel, a katonák határon való tartózkodásával, a menekültek helyzetének nehezítésével, stb. Nem vonom kétségbe, hogy ez a helyzet eléggé megterhelő és ijesztő lehet a vezetés számára, de az állandósuló, a céljaikhoz, a helyzetekhez igazított jogi háttér megteremtése helyett, világos, előremutató, stabil gazdaságpolitikával, demokráciával, diplomáciával, az egészségügy és az oktatás színvonalának, megtartásával, és azok szinvonalának emelésével lehet, igen, lehet, egyről, a kettőre jutni. Az egymásra mutogatás az elmúlt pár ezer évben se hozott bevétel növekedést, gondolom, ez a Föld megemelkedett rezgésszáma mellett se lesz másképp. Magyarország lakóinak igen csekély része válaszolt a kormány által, nemzeti konzultációnak elnevezett kérdésekre, erre a kisszámú, a lakosság egészéhez viszonyítva kisszámú válaszra hivatkozik a jelenlegi hatalom, mint felhatalmazásra, és ferdíti el úgy a tényeket, hogy az, az egész lakosság akarata. Hát, nem. Eggyé biztosan, nem. Senkit nem bíztattam, bíztam meg, kértem meg az ország megvédésével, esetenként mezítláb érkező, fáradt, elgyötört gyerekektől, emberektől, akik egyébként se szándékoznak itt maradni. Itt is az összemosás a fő gond. Többféle kultúrkörből származó emberek, hosszú utat tettek meg, tesznek meg, egymást segítve, a menekülés, a háború, az éhezés, a megerőszakolás elől, mely nem pusztán fizikai. A bombázások, a pusztulás elől való menekülés összehozza az embereket. Elismerem, hogy lehetnek közöttük agresszív, rossz szándékú emberek is, de ez a létszám elenyésző, mint, ahogy a többi nép se homogén massza, nem vagyunk egyformák, és a szándékaink se azok. Kevés szó esik azokról a szintén magyar emberekről, akiknek nem a munkakörükhöz tartozik, a menekültek segítése, támogatása, mégis teszik a dolgukat, hoznak élelmet, takarót, amit tudnak, azokkal a rendőrökkel együtt, akik karon viszik a gyerekeket. Emberségből vizsgázik az ország, és ezek az emberek jól vizsgáztak, és emberségből, és felelősségvállalásból vizsgázik az összes jóléti állam vezetése is, akkor is, ha ez nem jut ebben a formában az eszükbe, és ezt nem lehet megkerülni, elkeríteni, összemosni. A külföldi sajtó, és a külföldi politikusok is elkövetik azt a hibát, hogy összemossák a kormány politikáját, kommunikációját, az emberek véleményével, ez az ő felelősségük. A hallgatás nem mindig beleegyezés, és itt az idő, hogy megszólaljon a „kisember”, feltéve, ha zavarja, és nem akarja, hogy helyette mondjanak véleményt, döntsenek helyette és az ő nevében, ráhárítva közben a felelősség nagy részét. A nyugati kultúrkörre hivatkozva, "vezetnek meg", naiv, jó szándékú, de esetleg kevésbé tájékozott embereket, megosztva az embereket, hogy ez meddig fog tudni működni, az, más kérdés. Sok jóslat hangzik el, végig nem gondolva, hogy hova vezetnek, és önbeteljesítő jóslatokká is válhatnak. Ezek a jóslatok is inkább az összemosások miatt léteznek, mint tényleges alapjuk lenne, és mivel nagy nyilvánosság előtt hangzanak el, több figyelmet, ezáltal több energiát kapnak, mint, amit ténylegesen „érdemelnének”. Mellékes-e, hogy némelyik konzultációs plakáton, a magyar nyelvtan legalapvetőbb szabályait sem követi a plakáton olvasható szöveg írója. A szociális háló Magyarországon megszűnt, a maradéka megszűnés alatt. A segélyek megvonásával kényszer lett a közmunka, így viszont szebb lett a foglalkoztatottsági mutató. Ez is egy összemosás. A jelenlegi kormányfő saját kijelentése szerint, munka alapú társadalmat szándékozik építeni, és nem jólétit. A Föld közben áll át az ötödik dimenziós működésre, mely folyamat lehet, hogy kis nyilvánosságot kapott, ettől a folyamat, nem áll meg, és kevésbé sem fontos. A menekült „kérdés”, az értékválság egyik következménye, melyet szükséges megoldani. A klímaváltozás összefügg a Föld rezgésszámának változásával, amit a kutatók már szóvá is tettek, nincs globális felmelegedés. Túlnépesedés sincs, értékválság van. Mindenből van elég a Földön, van elég energia, élelmiszer, víz, pénz. Az, hogy ezek arányaikban, hogy oszlanak meg, és meddig így, az egy másik kérdés. Részemről szeretnék továbbra is egy demokratikus országban élni, ahol, remélem, államférfiak és nők az országot vezetni, és nem uralni fogják. A hitrendszer váltás szükségességét előbb-utóbb sokan felismerik, addig is, Pio Atya által javasolt Őrangyalunkhoz fordulok, vigyázzon ránk még egy kicsit.

2015-09-27.                                                                                         Gaál Sarolta.

                                                                                     Bach-virágterapeuta, jósnő.

                                                                                              +36-20-373-2978,

                                                                                      saroltagaal@gmail.com,

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan,  manipulativ, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek akár az olvasás, értelmezés alatt, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma, kapzsiság, dac, sértődés, depresszió, hisztéria,  félelem, félreértés, átkok, szitkok, babona, manipuláció, általánosítás, elfogultság, önteltség, elvakultság, kíméletlenség, erőszak, előítélet, rögeszme, paranoia, tévedés, szélsőség, csalódás, összemosás, feltételezések, türelmetlenség, bármivel való visszaélés, azaz, elcsúszás, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság, őszinteség, belátás csekély mértéke, esetleg hiánya révén a Föld energiarendszerébe kerültek, kerülnek, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-09-27.                                                                          Gaál Sarolta.                                                                             

 anubis4.jpg

 

                                                                                  

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 84
Heti: 252
Havi: 2 046
Össz.: 291 751

Látogatottság növelés
Oldal: Áve, olvasó. A pénzmosás a kisebbik probléma?..2015.09.27.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »