Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 

 lotusz1.jpg

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet is, és a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, befolyásoló, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre.

Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.          

 

A megbocsátás, az elengedés maga.

 

A megbocsátásról írni, látszólag, könnyű, hiszen naponta megélünk ilyen-olyan helyzeteket. Tegyük fel, utazás közben valaki rálép a lábamra, kér, vagy nem kér bocsánatot, ez egy másik kérdés, tudom-e tiszta szívvel azt mondani, hogy semmi baj, vagy még este is azt mesélem otthon, hogy képzeld, az a „barom” rálépett a lábamra, és még azt sem mondta, fapapucs. A düh, a harag, elsősorban a saját napomat rontja el, és nem az utastársamét. Ráléptek a lábamra, kész vagyok-e végig gondolni, hogy kinek léptem a lábára, akár fizikailag, akár képletesen. Vajon mennyi és milyen tapasztalat szükséges ahhoz, hogy felismerjük, megértsük, és elfogadásra kerüljön, hogy a megbocsátás egyik előfeltétele a tovább lépésnek, a testi, lelki, szellemi egészségnek. A düh, a harag, a bosszúállás, megtorlás, lehúzó, nehéz energiák, akár önös érdekből is érdemesazok kiváltó okaival foglalkozni, az okok megértésével és a motiváció tisztázásával, esetenként megváltoztatásával, viszonyulni az adott témához. Megtorlás helyett, elfogadással, belátással viszonyulni a helyzethez, magunkhoz, egymáshoz, lehet, hogy nem megy egyik napról a másikra, de szép feladat. A megbocsátás eloldoz haragom, dühöm „tárgyától”, bárki, bármi is az, már, ha, van bennem késztetés a megbocsátásra, és nem a dac, a bosszúvágy, az „én vagyok az erősebb” elve vezérel. Tényleg helyre hozhatatlan, megbocsáthatatlan hibát vétünk, vagy vétettek ellenünk? Létezik, létezhet-e ilyen hiba? Isten irgalmas, és mi?

Dúl a háború, az agresszivitás, a harc a kinek van igaza, ki az erősebb játszmákban, folyik az egymásra mutogatás, elzárkózás, belátás, megértés, felelősség vállalás, elfogadás hiányában, valami és valakik ellen folytatva háborút, fizikai, asztrál, mentál síkon egyaránt. Jó esetben, jó célért harcol, de harcol, dacol, az emberiség jó része, a „jó” célokért, tenni, helyett.  Van, akinek lételeme a harc, és ehhez keres és talál partnereket, ellenségképeket, fel nem ismerve, önmagára nézve, működése következményeit. Mindeközben békére, nyugalomra, együttérzésre, megértésre, elfogadásra van szükség. Elfogadni magunkat, egymást, a gyengeségeinkkel, erősségeinkkel együtt, ehhez szükség van elfogadásra, belátásra, megértésre, együttérzésre, megbocsátásra képessé levésre. A megbocsátás, „házi” feladat, életünk nagyon fontos eleme, de „csupán”, egy része.  

 

Oldó formula a megbocsátáshoz.

                                  

Itt és most, visszavonok minden olyan kijelentésemet, hogy valamit nem lehet megbocsátani, hogy van, ami megbocsáthatatlan. Ennek a hozzállásnak csekély a valóság tartalma. Kérem Jézust és Merlint vigyék el gyógyító helyére, mindazt a tisztátalan, manipulativ, befolyásoló, korlátozó, ártó energiát, ártó lényt, mely fenti, akár jó szándékú, tudattalan döntések, kijelentések, szidalmak, ítélkezések, fogadalmak, hatalommal való visszaélés kapcsán, azaz, a megértés, tudatosság, belátás, tiszta szándék, elfogadás, szeretet, megbocsátás, önzetlenség, bölcsesség, pártatlanság csekély mértéke vagy hiánya révén kerültek a Föld energiarendszerébe, és elvihetők a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges. Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy mindent, csak vitát, veszekedést ne. Gondolom ez ismerős téma sokaknak, ha máshonnan nem, a környezetükben élnek olyan emberek, akik a béke kedvéért, a látszat béke kedvérért, vagy az alárendeltség, vélt vagy valós kiszolgáltatottság miatt, sok mindent „lenyelnek”, elnéznek, mindazoknak, akik ezzel akár vissza is élnek. Ez a fajta életvitel egyre kevésbé életképes, ahogy tisztul a Föld energiarendszere, emelkedik a Föld rezgésszáma, egyre feszültebbé válhatnak, akik ezen elgondolások szerint élik az életüket a továbbiakban is, hatalommal visszaélve, annak bármelyik pólusán, fent, vagy lent a családi és a társadalmi ranglétrán. Egyre több „szőnyeg alól” kerül ki, ami oda be lett söpörve, ami felett eljárt az idő, és lógnak ki bizonyos lábak. Bárki elköszönhet a fájdalmaktól, „hibáktól”, a „vétkek” miatti bűntudattól, dönthet másképp, választhat és dönthet egy szép, reményteljes, örömteli, sikeres élet mellett. Maradhat, aki ezt választja a taposómalomban, továbbra is, tabu témaként kezelve, bosszúvágyat, hatalmi vágyat, sértettséget, az őszinteség, együttérzés, bizalom, megértés, belátás, megbocsátás, az elfogadás, tiszta szándék, pártatlanság csekély volta, esetleg hiánya miatt. Hosszú időn keresztül vártuk, és napjainkban is sokszor várjuk a feloldozást, és a megoldást kívülről. Megbocsátani magunknak, mi tudunk. Szőnyeg alá kerültek, a szép élmények, az életöröm, együttérzés, megértés, kíváncsiság, érdeklődés, tudás, képességek, tervek, vágyak, igények, akár érzelmi, akár anyagi szükségletek, célok, és ezekért a tenni vágyás. Érdemes önként elkezdeni a „takarítást”. Bárki is gondol erről, bármit, ez a „munka”, nem határidős, valamint, szükségtelen és elkerülhető közben újabb sebeket okozni magunknak, és egymásnak. A feldolgozás, és a változtatás sem határidős tevékenység, a körülmények és mi magunk is folyamatos változáson megyünk keresztül, ezt viszont, érdemes figyelembe venni és észben tartani. Az elfogadás, tudatosság, megértés, belátás, önmagunkkal is együttérzés, megkönnyíti a megbocsátást, a múlt lezárását, a sebek gyógyítását. A szándék, a motiváció tisztasága nem függ iskolai végzettségtől, sem valamilyen ezoterikus praxis ismeretétől. Nem mindig képes az ember, új nézőpontból végig gondolni, hogy hol is tart. Erőltetni, megerőszakolni magunkat nem célszerű, viszont érdemes energiát fektetni a tisztázásba, figyelembe véve, hogy van ok és van okozat. Érdemes az okot megkeresni, és a motiváción változtatni, ahelyett, hogy az okozatok miatt dühöngve és azokkal szélmalomharcot folytatva élünk. Szabaddá lehet válni, haragtól, bűntudattól, bosszúvágytól, fájdalomtól. Szükség van, időre, türelemre, némi bátorságra, a lépésről, lépésre haladáshoz, szem előtt tartva, a fontossági sorrendben, az első az egészségem elvét, a testi-lelki, szellemi szükségletekre odafigyelve, időt hagyva a pihenésre, erőgyűjtésre. A testi, lelki folyamatokra figyelni fontos, a mentális túlműködésre hajlamos embereknél, tudatosan figyelni a lelki feltöltődésre, teret adni az érzelmeknek is, ez néha nehezebben megy, de kiegyensúlyozottabbá válik az egyén. Bármilyen túlműködés kibillentséghez vezet, ez egyénenként változó, van, akinél mentális, van, akinél asztrális, érzelmi túlműködés van. A Föld változó és emelkedő rezgésszáma, az energiák magasabb minőségeinek áramlása megkönnyíti, segíti a váltást, az elfogadást, ami alacsonyabb rezgésszámon, alacsonyabb megértési és tudatossági szinten nem ment, az, magasabb megértési és rezgésszinten megvalósítható. Lehet várni csodára, bár, kevéssé bölcs döntés. Figyelembe véve, a Föld rezgésszámának alakulását, az, azzal összefüggő változásokat, történéseket, könnyebben érthetővé, beláthatóbbá válnak a magán-, és a közéleti folyamatok. A dimenzióváltással, a „felemelkedési” folyamattal kapcsolatos az időjárás változása, ma már a természettudósok, köztük a fizikusok is klímaváltozásról és nem globális felmelegedésről beszélnek. Az időjárás változása és egyéb szokatlan jelenség, egy-egy számítógépes rendszer leállása is, a dimenzióváltás velejárói, a váltás velejárói a rendszerek, beleértve bank és egyéb rendszereket, a családi kapcsolatok átalakulási folyamatait is. A dimenzióválást lehet figyelmen kívül hagyni, rálegyinteni, vagy ilyen-olyan érdekek miatt szándékosan elhallgatni, de, ettől az ezek a folyamatok még vannak. A körülményekhez, a változásokhoz, vagy alkalmazkodik valaki vagy nem, a későbbiekben együttműködő lesz, vagy sem, a döntéseket mindenkinek, önmagának szükséges meghoznia. Helyettem, nem dönthet más, bármennyire is szeretne helyettem dönteni, megfélemlíteni, befolyásolni, tudatosan vagy tudattalanul manipulálni, ily módon, rám erőltetni az akaratát. A működés e formája, a Föld egy bizonyos rezgésszintje felett, és az egyén tudatossági, és rezgésszintje felett, másképp, illetve nem működő képes, bárki, bármit is gondol erről, itt és most. A miértre a válasz, egyszerű, bizonyos feltételek megléte, vagy hiánya mást eredményhez vezet.

A tapasztalatokból tanulni lehetséges, és fontos is, nem szükséges szenvedni. Bármióta is tartotta, tartja magát az a nézet, hogy a szenvedés szükséges és jó dolog, a cél szentesíti az eszközt elve szerint, ez az elcsúszás nagyon régi, a lemúriai háremek működéseinek maradványa. A lemúriai időszak „hozományai” kerülnek mostanában felszínre, tisztulnak fel napjainkban, nem mindig kellemes körülmények között. Ez esetenként páni félelemmel is jár, a teljesítési kényszer, és a határidőtől való félelem a lemúriai időszak óta befolyásolja az embereket, esetenként tudattalanul. Tudat alatt nyomasztotta, félelemben tartotta az embereket, lehetett ezzel visszaélni, tudatosan vagy tudattalanul, sakkban tartani az emberiség egy részét, ez a félelem lát napvilágot napjainkban, ezt kezelni néha nagyon nehéz, és vezethet agresszív cselekvéshez, eddig nyugodt embereknél is. (Bach-virágterápiás szerek közül, a Napvirág, vagy az Elsősegély cseppek szedésével csökkenthető a pánik, a frusztráció. Szedhetők a pánik kiváltó okának ismerete nélkül, és gyógyszerek szedése mellet is. Aroma és színterápia is segítségünkre lehet a jobb közérzet elérésében.) Nem szükséges végig szenvedni egy életet, hogy bármi áron, a „háremben” azaz, a családban, kapcsolatban, munkahelyen maradhassunk. A „háremen” kívül is van élet, fontos tudatosítani,hogy ma már a „háremből” való kikerülés nem egyenlő a biztos pusztulással. Vannak, akik továbbra is a régi utat választják, szeretnek szenvedni, hajlamosak a szadizmusra, mazohizmusra, ragaszkodnak a háremhez, „ez az ő háza, (cége), itt az lesz, amit ő akar”, ragaszkodnak az e féle működéshez, ez, az ő dolguk. Lemúrián és az, azóta eltelt időben se élt vissza mindenki a hatalmával, tudásával, vannak és voltak, akik tudtak vezetői és nem elnyomói lenni családjuknak, cégüknek, népüknek.  Lemúria után egy jégkorszak következett, Atlantiszon a férfiak vették át az irányítást, a háremet. Az atlantiszi időszaknak végén egy vízözön következett, ezek hatásaitól sem vagyunk mentesek, a világ vége várás is innen származhat, hogy valami nagyobb természeti csapás, kataklizma eljövetelével van vége a világnak, van vége egy rendszernek, pedig drámai fordulat nélkül is tudunk és van lehetőségünk változtatni, már ha akarunk. Egyéni döntések eredménye, a hogyan tovább. Az emlegetett időszakokban a Föld rezgésszáma csökkenőben volt, most pedig emelkedik, teljesen új helyzet van, egy új kor hajnalához értünk. Bárki, bármikor dönthet az önbüntetés, önkínzás, önostorozás, rettegés helyett, a megbocsátás mellett, a hárem helyett, azaz a hatalom és hála hitrendszerén belüli visszaélések helyett, a hatalommal való „jól” élés mellett, a pártatlanság tanulása, az elfogadás és a feltétel nélküli szeretet hitrendszere mellett, eleget „szívattam magam, és, ezáltal másokat” jeligére. A földi élet, a földi testben lehet örömteli és vidám is, a végletek, és az elfogadás és tiszta szándék hiánya, a bajok forrásai, nem az életöröm. Időszerű a lemúriai háremekben, és az, azóta, történt visszaéléseket megbocsátani magunknak, egymásnak és tovább lépni. A „mindent szabad” elve, a szabad akarat törvényének félreértelmezéséből, illetve annak, meg nem értéséből fakadt. Ez a szóösszetétel, szóhasználat a” mindent szabad” hűen tükrözi a megértés hiányát, mivel szabadni, ugyan szabad, mivel van szabad akarat, abba a magasabb megértésű, tiszta szándékú és nagyobb elfogadással élők, és a Mindent Átható Szeretet, hívjuk bármilyen néven, nem avatkoznak bele, viszont a ”szabad a vásár” elvét követők nem számolnak, nem számoltak önmagukra nézve, tetteik következményeivel. Megválva a bűntudattól, „nem vagyok elég jótól”, közönytől, kíntól, alacsonyabb rezgésű energiáktól, csüggedéstől, haragtól, bosszúvágytól, ítélkezéstől, kellemesebbé válik az élet. Mindenkinek saját döntése, és felelőssége, hogy dönt, lehet élni a választás lehetőségével. A tudatos döntés felülírja, a tudattalanul hozott döntéseket. Szabad akarata és önrendelkezési joga van minden Lénynek, nem csupán az embernek, ezeknek, a jogoknak a léte feledésbe merülhet-e? Ezen alapjogokat sérti, a hatalommal való tudatos vagy tudattalan, akár jó szándékból történő visszaélés, manipuláció, befolyásolás. A hatalommal, az életünk bármelyik szakaszában, bármilyen szerepet töltve be a családban, a társadalomban, jól bánni, művészet. Megtanulni, bölcsen, és pártatlanul élni a hatalommal, jól élni és nem visszaélni vele, nem „kispályás” feladat. A döntésen kívül, a hozzávalók: a bölcsesség, pártatlanság, együttérzés, könyörület, tiszta szándék, elfogadás, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, megértés, a megbocsátás, a szeretet energia magasabb minőségei.

2015-07-02.                                                                                        Gaál Sarolta.

Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyükre, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazokat a tisztátalan, ártó, akár jószándékból, befolyásoló-, manipulativ szándékú, ártó, tisztátalan energiákat, lényeket, melyek az olvasás, értelmezés, tudatos vagy tudattalan, hatalmi harc, játszma, befolyás, manipuláció, azaz a hatalommal való visszaélés, az elfogadás, tiszta szándék,  együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság  energiák csekély mértéke, vagy hiánya, révén kerültek a Föld energiarendszerébe, és a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett, elvihetők gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint a lenyomatok gyógyítására, mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.

Kérem, elfogadom és engedem magamon keresztül szabadon átáramolni a Föld középpontjába: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.

2015-07-02.                                                                                         Gaál Sarolta.                                                                             

 anubis4.jpg

 

                                                

                                                                                                                

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 120
Heti: 29
Havi: 2 728
Össz.: 285 445

Látogatottság növelés
Oldal: A megbocsátás, az elengedés maga. 2015. 07. 02.
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: belső csend megteremtése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »