Égi Vándor

Állj meg Vándor, ne siess, itt is a Fényben jársz. Állj meg kérlek egy percre, míg e Fényre rátalálsz, és csak utána menj tovább. G. S. 1998.

 

Kérem Anubisz, a Felettes Énem, a Föld, Jézus, Mária Magdolna, Máriaanya védelmét a teljes energiarendszeremre, beleértve a fizikai testemet, a helyre, ahol tartózkodom, az olvasás, értelmezés teljes ideje alatt, mely áthatolhatatlan, minden tisztátalan, jó vagy rossz szándékú, befolyásoló, szélsőséges, manipulativ, tisztátalan, ártó energia, tisztátalan, ártó lény számára. Kérem Jézust és Merlint, vigyék el gyógyító helyére, arról a helyről, ahol tartózkodom, mindazt a tisztátalan szándékú, szélsőséges, manipulativ, ártó energiát, tisztátalan, ártó lényt, mely a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása és az egészségem megőrzése mellett elvihető gyógyító helyükre. Kérem Jézust és Merlint, a lenyomatok gyógyítására mind magamnál, mind másoknál, mindazoknál, akiknél ez a szabad akarat törvényének tiszteletben tartása mellett lehetséges.  Kérem, elfogadom, engedem magamon keresztül átáramolni: az elfogadás, tiszta szándék, együttérzés, könyörület, hit, remény, bizalom, béke, bőség, nyugalom, megértés, megbocsátás, erő, öröm, önzetlenség, együttműködés, jóság, bölcsesség, szeretet, pártatlanság energiákat.            G. S.                                                                             

 

A pártatlanságról és annak fontosságáról mostanában kevés szó esik. Hatalmi játszmák egész sorát játsszuk és tartjuk természetesnek a pártok, rokoni szálak, különböző gazdasági érdekcsoportok, eszmerendszerek melletti szerveződést. Ki-kivel tart, ki mellett, mi mellett tart ki,(nőpárti, férfi párti, hím soviniszta, haspárti, sör vagy borpárti, stb.,) természetesen mindenkinek szíve-joga, de amennyiben a felemelkedés mellett döntött, és másképp akar működni, mint azelőtt, erre, a régi beidegződések mentén nem lesz lehetősége. A tudattalan hála és hatalom hitrendszere a múlt és most még a jelen hitrendszere, 3. dimenziós működési forma és annak velejárója, az elfogadlak, támogatlak, szeretlek, ha azt teszed, amit mondok, ha azokat a nézeteket vallod, (vagy legalábbis úgy teszel, mintha egyetértenél) amiket én. Akkor, de csakis, akkor megkapod, mire vágysz, amit tőlem vársz, akarsz, különben elbocsátalak, elválok, stb. Félelemben tartani az embereket elég régi játszmája a hatalomban lévőknek, ez lehet vélt, vagy valós hatalom, egészen családi szintekig lebontva. Ebben a szereposztásban esély sincs az egyenjogú, egyenrangú működésre, másféle nézetek elfogadására, és azok tiszteletben tartására.

 

„Kérem a Mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül, békében elfogadjuk egymást.” Ima a békéért. Írta: Vincze Ágnes, 2009. július. Ezek egyszerű, világos, közérthető szavak, sok hozzáfűzni valót jelenleg sem igényelnek.

 

A Föld és vele lakói, teljes átalakulásnak néz elébe. A Föld, mint saját szabad akarattal rendelkező, tudatos Létező, a saját rezgésszámát fokozatosan emelve, elérte a küszöböt, az ötödik dimenzió alsó rezgéstartományát, ami meghaladja, az eddig megszokott 7,8-as Hertzes működését. Ami ebből előre látható és várható, az, az, hogy minden embernek döntenie szükséges, hogy mi mellett teszi le a voksát. Maradni akar azon a szinten, ahol éppen van, vagy magasabb rezgés és megértési működve akarja élni az életét, mint azelőtt. Ebben, mint mindig mindenben, az egyén dönt, egyedüli felelősként a saját élete alakulásáért. Igaz, ami igaz, most egy kicsivel többről van, lesz szó, mint a napi mit vegyek fel kérdése, az életfeltételek gyorsabban kezdenek változni, és ezek között a felgyorsult események közepette vizsgázunk, ha úgy tetszik ez a vizsgaidőszak. Nos senkit se fognak kizárni a felemelkedési folyamatból, azoknak is módjuk van, lesz, igent mondani, akik hallani se akartak arról, hogy van Teremtő, és az is lehet, hogy erőszakos bűncselekményt is elkövetett valaki, de mivel megbánta, amit tett és kész változni, ez a változtatásra való hajlandóság a belépő. Bárki, akárki, aki úgy dönt, hogy másképp akar élni, mint azelőtt, belátva, hogy hibát követett el, mint mindig, most is van lehetősége másképp dönteni, mint azelőtt. Elég döntést hoznia, és nyitott szívvel felvállalni a felelősséget tetteiért, ezzel a döntésével a saját kezébe véve az élete irányítását, visszavéve a hatalmat saját élete felett.

 A szándéknyilatkozat lehet a következő:

 Vállalom a felelősséget tetteimért, feladom az eddigi hozzáállásomat, és békében akarok élni, magammal és másokkal. Kérem az Égi Mesterek, a Föld, a Felettes Énem (Jézus, Buddha, Mária Anya, Mohamed, St. Germain, stb.) segítségét. A pártatlanság elve nélkül nem lehetne, nem létezne a Feltételnélküli Szeretet,  és a Teremtő hozzáállása, minden Létezőhöz, mindahhoz, ami van. E nélkül az elv nélkül nem lehetne se béke, se szeretet, örök háborúság lenne. Ezért ajánljuk mindazoknak, akik a felemelkedés mellett döntöttek a következő szándéknyilatkozat megfontolását, ill. megtételét:

Ezennel feloldom, és semmisnek nyilvánítom minden olyan kijelentésemet, fogadalmamat, hogy kinek a pártjára fogok állni vitás esetekben, vagy ki mellett teszem le, tettem le a voksomat. Pártoskodás helyett, egyenlő esélyeket adok mindenkinek, és ha valaki a maga igazának a tudatában, továbbra is harcolni akar a saját igazáért, az, az ő dolga, vagy a pártatlanságot választva éli tovább az életét, ez is az egyén szabad választása és döntése.

 

A jelenlegi helyzet azt is segíti, hogy minden egyes ember át tudja gondolni, a saját, a hétköznapokban vele, és a vele közelállókkal történteket, azokra, hogyan reagál, hogyan viszonyul a különböző információkhoz és mi mellett dönt. A pártatlanság nem könnyű a jelen helyzetben, de tanulható, elsajátítható, és ahogy egyre több ember fog ráébredni, hogy itt van valami, amit ő eddig figyelmen kívül hagyott, könnyebb lesz az élete, nemcsak neki, a környezetének is.

 

A Kristálykoponyák tanácsa, hogy vegyünk egy nagy levegőt, húzzunk egy vonalat, hogy ez volt eddig, és a saját életútra rátalálva, döntéseinket, átgondolva, hozzuk meg, mert az életért a felelősséget nem háríthatjuk át másra. Mindegy ki, mit mondott, kire hallgatott, vagy, kire nem hallgatott az illető, a döntéseiért, mindenki maga felel. Nem lehet vég nélkül a másikra mutogatni, ez az időszak lejárt. Volt, ami volt, az a múlt, elkezdődött a visszaszámlálás, és aki most is a harcot és a pártoskodást választja, hosszú, nagyon hosszú időre dönt élete, életei felett.

 

Bp., 2012-02-14.      Frissítve: 2015-12-28.                                      Gaál Sarolta.

 

Kedves Szeretteim! 

Egy jó hírrel kezdenénk. Mi innen úgy látjuk, jelenleg káosz uralkodik bolygótokon. Ez nem baj, hiszen a káoszból lesz a rend, és továbblépésetekhez érdemes szembenéznetek a bennetek lévő káosszal. Világotok pártokra hullott, és bennetek is elmélyült a kettőség okozta feszültség.

Mindennek az elszigeteltségetek az oka. Onnan, a félelem szülte, beszűkült tudatból szemlélitek külső világotokat, ahelyett, hogy befelé tekintenétek, és a megértés által, nagyobb rálátásra tennétek szert. Onnan fentről, kitágult tudattal talán könnyebben vennétek észre az alapigazságot: minden Egy.

Mindannyian az Egész részei vagytok, s azok is maradtok, akár tudatában vagytok ennek, akár nem. Vigyázzatok hát, ki, vagy mi mellett foglaltok állást, kit, vagy mit pártoltok, mert ha egy oldalra álltok, azzal elutasíthatjátok a másik oldalt, s máris megerősíthetitek magatokban az elszigeteltséget. Arról, hogy csak az igazság 1-1 szeletét vagytok képesek meglátni, nem a többi szelet tehet. Jelenleg ennyit láttok, s ettől se többek, se kevesebbek nem vagytok. Az Egészet teljes egészében nem is láthatjátok, s ezt érdemes lenne végre elfogadnotok. Mi innen sok-sok, kétségbeesetten rohangáló embert látunk, kik egymástól várják életükre a megoldást. Néhányan közületek már felismertétek a jelenlegi helyzet valódi tanítását, s kifelé helyett, elindultatok még inkább befelé. Tudjuk, hogy ezt jelenleg nem mindig könnyű megtennetek. Türelem, bátorság, hatalmas belső erő és hit szükségeltetik most számotokra, hogy képesek legyetek kitartani elhatározásotok mellett.  Ne feledjétek, minden segítséget megkaptok Tőlünk, ha kéritek, csak a ti döntéseteken múlik, hogy Ránk figyeltek-e, vagy hagyjátok magatokat lehúzni az elme által.

Az elme „szorult" helyzetben még inkább érezni akarja hatalmát. Úgy gondolja, szüksége van a viszonyítási pontokra, életben maradásához. Szüksége van a pártosságra, a jó-rossz kategóriákra. Szüksége van a saját igazságára, még akkor is, ha annak semmi köze az Igazsághoz.

Az Igazság egyszerű, minden Egy, mindent a Szeretet hat át. Az elme igazsága pedig, a „nekem van igazam", a másiknak nincs.

Mi történne vele, ha venné a „fáradtságot", kérdezne, megértené a másikat és belátná, hogy tévedett? Beismerné, hogy nem tévedhetetlen. Ennyi történne, semmi más. Vajon a szüntelen harc a fárasztóbb, vagy a belátással megszülető béke? Vajon fárasztó-e a belátás? Erről szól történelmetek, összes háborújával, szörnyűségeivel. Erről szól minden, mi nem az Univerzum Igazságából indul ki. Ha képesek vagytok pártatlanul ránézni a világ jelenlegi helyzetére, megláthatjátok a benne rejlő lehetőséget a felemelkedésre. Ha nem, marad a „pártokra hasadtság", vele együtt a tudathasadásos állapot, s a törvényszerű bukás.

A harcot választjátok, vagy a békét? A harcnak szüksége van a pártosságra, a békének nincs, mert képes elfogadni azt, ami Van, minősítés nélkül.

Kedveseim! Mi innen úgy látjuk, ti elfelejtettetek játszani és örülni annak, ami Van. Olyan elkeseredett küzdelmet folytattok a győzelemért, hogy közben pont a békét veszítitek el. A pártatlan ember nem harcol, hanem figyel. Nem az ellenségére, mert az valójában nincs neki, hanem befelé figyel. Az érzéseire, gondolataira. Nem akar másik fél, másik párt, másik oldal lenni. Egész-ségben, szeretetben, szabadságban szeretne létezni, az Egész részeként. Ezért amikor valami zavarja a másikban, nem ítélkezik, nem alkot véleményt róla, hanem képes megvizsgálni, ő mikor, hol csinálja ugyanezt. Ebben rejlik az ő szabadsága, az ő pártatlansága. A szabadság a célja, s ezért képes szembenézni a saját korlátaival, hogy feloldja őket. Ha ítélkezne, harcolna, azzal tudja, még inkább „röghöz kötné" a korlátozottságát, megerősítené elszigeteltségét, s pártosságával pont attól fosztaná meg önmagát, amire a leginkább vágyik, az Életre.  A pártatlan ember munkája nem látványos, mert a látszat dolgok nem érdeklik. Tudomásul veszi a létezésüket, azonban nem foglalkozik velük. Számára az a valódi eredmény, amikor szembenézve saját félelmeivel, képes meglátni élete helyzeteiben a tanítást. Nem okolja a helyzetet és annak szereplőit, hanem örül annak, hogy ismét sikerült felismernie valami „újat" önmagában, s ezzel közelebb kerülhetett az Egységhez.

Kedveseim! Mi innen úgy látjuk, itt az idő, hogy más megoldások után nézzetek. A „saját igazam után", most lehetőségetek van megvizsgálnotok a másik igazát is. Akit a legkevésbé szívleltek, annak az igazával kezdjétek. Ehhez első körben nézőpontot érdemes váltanotok, s időt szánnotok a végiggondolásra. A bátrabbaknak pedig azt javasoljuk, kérdezzenek az „ellenségtől" és hallgassák is meg, amit mond. Hátha az ellenségről kiderül, hogy valójában a legjobb barát. Mindössze ennyi a dolgotok most, nem több. Persze csak akkor, ha a békét, a szabadságot és a rendet szeretnétek megélni a káosz helyett, hiszen akaratotok szabad, mi abba nem avatkozunk bele.

Ha a harcot választjátok, azt is megtehetitek, csak mostantól fogva egyre gyorsabban fogtok szembesülni döntéseitek következményével, ami azt is jelenti, hogy egyre kevésbé fogjátok tudni másra hárítani döntéseitekért a felelősségeteket.

Ez különösen érvényes a spiritualitással foglalkozó emberekre, hiszen ők ezt tudják, tanítják, így felelősségük is hatalmas. Többen fordultatok már hozzánk az utóbbi időben, különböző kérésekkel, s szeretnénk, ha tudnátok, mi mindegyikőtök kérését teljesítjük, ezért ha mégis úgy gondoljátok, ez nem így van, akkor javasoljuk, vizsgáljátok meg motivációitokat. Attól, hogy sok embernél előrébb jártok a spirituális úton, nem kevesebb, hanem több dolgotok lett. Jelenleg a pártatlanság valódi jelentését közületek csak kevesen fogják fel. Tudjuk, hogy sok a dolgotok, azonban csak akkor tudtok másoknak segíteni, ha előtte magatoknak segítetek. Érdemes nektek is megtanulnotok segítséget kérni, sőt elsősorban nektek érdemes ezt megtanulnotok és ne feledjétek, minden, ami a másikban zavar benneteket, azzal valójában nektek van dolgotok.

Ennyi az üzenetünk mára. Isten Áldjon benneteket és mindenkinek valódi eredményekben gazdag hónapot kívánunk.

 

A Kristálykoponya Tanácsának üzenetét leírta:

Serrano-Correcher Maria-Luisa

                           Bach-virágterápia tanácsadó

                           masaserrano@gmail.com

                           www.bekeveled.hupont.hu,

                           www.ezohirnok.hupont.hu,

                           +36-20-936-2411

                                                                                         

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 39
Tegnapi: 84
Heti: 263
Havi: 2 057
Össz.: 291 762

Látogatottság növelés
Oldal: Kristálykoponyák Tanácsának üzenete,2012.február
Égi Vándor - © 2008 - 2018 - egivandor.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »